zoomtext

Gesprekskring 'Geloven bij de tijd'

In deze kring zoeken we op een open en ruime manier naar wat geloven vandaag voor ons betekent. Daarbij worden nieuwe wegen in de wereld van geloof, religie en levensbeschouwing niet geschuwd. Ieder die geïnteresseerd is in de christelijke traditie én in staat is met respect open te staan voor nieuwe geloofsinzichten, is welkom. De groep komt ongeveer één keer per maand samen, op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Opstandingskerk. Momenteel lezen we een boekje van Bert Kuipers ‘Tien motieven om te geloven’. 

ds. Martien Pettinga        06-44612737

Bijbelgroep donderdagmiddag

Iedere twee weken, in de Opstandingskerk, op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, lezen we, onder leiding van ds. Eugène Baljet uit de Bijbel. Dit seizoen lezen we het laatste Bijbelboek: De Openbaring van Johannes.  Het samen lezen maakt, zo is de ervaring, van alles bij ons los. Veel ruimte voor onderling gesprek. Het is een vriendelijke en gastvrije groep, waar je hartelijk welkom bent.

Doris Oosterbaan              651384    contactpersoon

Kerkplein Waterland

Ontmoetingsplaats voor kerkmensen en andere voorbijgangers. Met thema’s die niet enkel binnen de Kerk van belang zijn.  Muziek, achtergronden, film, bespreking van maatschappelijke en godsdienstige thema’s. Sinds september 2011.  Nu met het zesde seizoen!

Een programma vanuit verschillende kerkgemeenschappen (vanuit Monnickendam, bijvoorbeeld, participeren de Rooms-katholieke Parochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente) voor alle Waterlanders met enige spirituele interesse. 

Kortom, heel geschikt om je vrienden, buren en andere bekenden voor uit te nodigen.

ds. Eugène Baljet              655850

Kloosterweekend

Jaarlijks wordt een kloosterweekend georganiseerd in de Sint Andriesabdij te Zevenkerken (bij Brugge). Van vrijdag- t/m zondagmiddag beleven we het kloosterleven van Benedictijner monniken: een ontmoeting met monniken van verschillende generaties en achtergronden, met uiteenlopende karakters en activiteiten. We bidden, zingen, praten en eten met de monniken samen. Er is een thema, dat als een rode draad door het kloosterweekend loopt. De kosten bedragen ca. € 40,00 p.p. per dag (incl. maaltijden). Voor het meerijden wordt een vergoeding voor de benzinekosten gevraagd.

Het volgende kloosterweekend zal zijn in februari 2018. Wie geïnteresseerd is, kan zich opgeven bij:

ds. Martien Pettinga           06-44612737

Vrouwen Contactgroep

Deze groep komt maandelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur samen in de Opstandingskerk. Voorop staat de onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast is er ook ruimte voor het bespreken van een actueel onderwerp.

Nienke Peereboom          653206    presidente

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2016-2017: Apocalyps

Tien avonddiensten rondom het thema: Apocalyps. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2017 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype