zoomtext

Diaconaat

Vanuit de Bijbelse opdracht om onze naaste te dienen is diaconaat de verantwoordelijkheid van de hele gemeente; de gemeente laat zo iets zien van Gods liefde door de naaste te dienen. De diakenen zijn de “aanvoerders” van het diaconale werk van de hele kerkelijke gemeente. De diaconie is vanouds een aanspreekpunt voor mensen in nood. We zijn als gemeente dienstbaar aan de naaste dichtbij en ver weg.
Wilt u een gift geven om het werk van de diaconie te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL89 RABO 0354 0554 37 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Monnickendam.

De diaconie ondersteunt het plaatselijke ouderenwerk, o.a. de SGOM, ouderensoos en Samen Eten. Daarnaast worden maandelijks giften gegeven aan tal van projecten ( plaatselijk, landelijk en wereldwijd ) die gericht zijn op steun aan de zwakkeren in de samenleving. Aan Kerk in Actie-projecten, zending (missionair) en zelfstandige stichtingen en organisaties worden financiële bijdragen gegeven. Bij rampen worden extra collectes gehouden of giften gegeven voor noodhulp. Zieken, jubilarissen en de 80+-ers ontvangen bloemen of een fruitmandje. Bij de geboorte van een kind ontvangen de ouders een kinderbijbel. De wijkteams hebben hierin een uitvoerende rol.

De diaconie probeert oog te hebben voor plaatselijke noden en roept alle gemeenteleden op een open oog te hebben voor de noden in hun omgeving. Het spreekt vanzelf dat dit niet per se gemeenteleden hoeft te betreffen! Voor het behandelen van individuele hulpvragen is een protocol opgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rob van Gaalen        voorzitter                    020-8228626
e-mail: vz.diaconie@pgmonnickendam.nl

Riet Temmink             secretariaat               651753
e-mail: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl

Marjan Pronk             penningmeester       020-4038595
e-mail: pm.diaconie@pgmonnickendam.nl

Klik hier voor de ANBI verklaring van de diaconie.

Voedselbank

Elke tweede zondag van de maand worden producten ingezameld voor de voedselbank. Voor aanvang van de ochtend- en avonddienst kunt u hiervoor producten inleveren zoals: koffie, thee, rijst, pasta, pastasaus, soep (pak of blik), vruchtensap, babyvoeding, toiletpapier, shampoo, tandpasta. De ingezamelde producten worden door de diaconie naar de Voedselbank Purmerend gebracht. Ook zorgt de diaconie voor de bezorging van een aantal pakketten in Monnickendam.

Bloemenfonds

Het bloemenfonds zorgt voor de bloemen die zondags in de kerk staan. Deze bloemen gaan iedere zondag met een groet van de gemeente naar een gemeentelid. Een team uit de gemeente draagt hier zorg voor. Speciale bloemenkaartjes met de tekst ‘een groet van de gemeente’ liggen in de kerk.

Alie Kools        contactpersoon       654672

   

Stichting Samen Eten

Samen Eten - voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, voor kerkelijken en buitenkerkelijken, kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft - is een van oorsprong Luthers initiatief. Nu wordt het opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de gezamenlijke kerken te Monnickendam en Humanitas. Elke tweede vrijdag van de maand wordt het georganiseerd in het Lutherse Clubhuis, Zuideinde 41. Omdat er een wachtlijst is, is aanmelding vooraf nodig; dit kan bij Els van der Lingen. Deelnemers die slecht ter been zijn kunnen opgehaald worden. De kosten zijn € 6,00 per maaltijd.

Els van der Lingen          coördinator en gastvrouw            651936    

Bazaar Opstandingskerk

Op het plein bij de Opstandingskerk vindt de eerste zaterdag in september de jaarlijkse bazaar/rommelmarkt plaats van 9.00 uur tot 14.00 uur. In de week daarvoor worden op zaterdag de spullen in heel Monnickendam en omgeving opgehaald. In de week die volgt wordt alles uitgezocht en gesorteerd. Tientallen vrijwilligers werken hieraan mee. Het is een geweldige stimulans voor de onderlinge saamhorigheid. De opbrengst komt ten goede aan kerkelijke, pastorale, diaconale en algemeen maatschappelijke doelen ver weg en dichtbij. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wolly de Wit               contactpersoon            651016    

Cor Huisman             coördinator ophalen    651648

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2016-2017: Apocalyps

Tien avonddiensten rondom het thema: Apocalyps. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2017 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype