zoomtext

Werkgroep Waterland Werelddiaconaat

De Werkgroep Waterland Werelddiaconaat (WWW) vraagt aandacht voor de hulpverlening wereldwijd. De projecten worden uitgekozen door de gezamenlijke Waterlandse diaconieën.
Het project van 2017 is de Holland Gambian Foundation. Deze jonge stichting vindt dat ieder kind in deze wereld recht heeft op onderwijs, gezondheidszorg, schoon drinkwater, voeding en een veilige en liefdevolle plek om op te groeien.
Holland Gambian Foundation probeert de kinderen in Gambia, waar 63% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, een betere toekomst te bieden.
De fondswerving vindt plaats d.m.v. collectes tijdens de kerkdiensten, het WWW-blok in de Opstandingskerk en de verjaardagskaarten.
Het banknummer is NL69 RABO 0342 8095 20 t.n.v. Diaconie WWW-project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Riet Temmink, diaken WWW-project   0299-651753

ZWO commissie

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie bereidt per jaar een ZWO dienst voor. Door middel van inzameling van postzegels, kaarten en brillen en door schrijfacties (in samenwerking met Amnesty International) wordt de gemeente bij het ZWO-werk betrokken. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld waarvan de baten ten goede komen aan de Derde Wereldlanden.
ZWO zoekt nieuwe gemotiveerde leden. Hiertoe kan men contact opnemen met onderstaande werkgroepleden:

Edwin Heijm, voorzitter                   0299-655907   eheijm@gmail.com
Nettie de Waal, penningmeester   0299-364618   nettiedewaal@hotmail.com

Stichting Hulp Oost Europa

De Stichting Hulp Oost Europa van Buurtschap Overleek en Helpers geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Moldavië. In Moldavië wordt er geholpen (financieel) met de renovatie van een bejaardenhuis en het bouwen van een gebouwtje voor opvang van kinderen uit kansarme gezinnen. In Roemenië wordt er geholpen bij het opvanghuis voor alleenstaande jonge moeders en hun kinderen, vakantiezomerkampen voor kinderen en moeders, internaat/scholen, bejaardenhuis, psychiatrisch ziekenhuis en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan. Twee tot drie keer per jaar worden alle projecten bezocht. Elk jaar in november gaat er een transport met hulpgoederen. Financiële ondersteuning wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. In de projecten streeft men naar zelfsupport. Het geheel draait op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties.
Het bankrekeningnummer is NL76 RABO 0310 7256 74 t.n.v. St. Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers. Voor meer informatie zie ook www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.

Piet de Boer, voorzitter      020-4361709   p.h.deboer@hetnet.nl
Ineke de Boer, secretaris   020-4361709

Namibie werkgroep Monnickendam

Deze oecumenische werkgroep, oorspronkelijk ontstaan uit een partnerschap met Endola in het Noorden van Namibië, ondersteunt het werk van Penduka. Dit is een project voor kansarme vrouwen in Namibië en helpt hen een hogere levensstandaard te bereiken. De collectie van Penduka wordt gemaakt met eeuwenoude handwerktechnieken. De producten van dit project worden ook verkocht in Nederland mede door onze werkgroep.
Het bankrekeningnummer is NL14 INGB 0006 0655 66 ten name van Namibië werkgroep.

Jantina Buijs, secretaris              0299-651526   jantinabuijs@gmail.com
Ed Lammes, penningmeester   0299-652008   e.lammes@allsolution.nl

Mevoki

Mevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Ze leiden leerkrachten op en zorgen ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten. Verder leveren we jam aan de theetuin Overleek, die ze voor ons verkoopt.

Tineke Kooistra, voorzitter             0299-653796   tinekekooistra@icloud.com

Marja Verweij-Mietus, secretaris   0299-651314   mjmietus@hotmail.com

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype