zoomtext

Avonddiensten zijn er iedere zondag om 19.00 uur en worden meestal gevierd in de Opstandingskerk en in de zomer een aantal keren in de Lutherse Kerk. Hieronder een overzicht van bijzondere avonddiensten.

PSALMEN IN DE LUTHERSE KERK

Deze zomer door zullen in het Lutherse kerkje te Monnickendam, in liturgische vieringen op zondagavond, 11 psalmen gelezen, door ter zake kundige exegeten uitgelegd en door wie maar wil en als het even kan ook gezongen worden. Hieronder de aankondiging van de eerste van deze mooie vieringen.
Psalm 63: Het verlangen naar God
Zondag 24 juni: Ds. A. van der Heijden

Dus, de zomer door, op zondag van de laatste van juni tot en met de eerste van september: Psalmen in de Lutherse kerk!

Diensten over 'Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft'

Jaarthema 2017-2018

De tien thema’s benoemen de rijkdom aan gedachten uit het christelijk scheppingsgeloof, ontleend aan psalmen, profetische geschriften en evangelie. Het jaarthema zelf is de eerste van Psalm 24. Een deel van deze vieringen heeft de vorm van een leerdienst (LD), een ander deel bestaat uit Diensten van lofprijzing en gebed (LPG). 

24 september       Aanklacht van een zuster                        LPG

22 oktober            De lofzang van de schepselen                 LD

05 november        De aarde is van God                                 LD

19 november        Waarom de wet alleen het niet redt      LPG

14 januari              God laat zich eten                                     LPG

25 februari            Voor de kleinkinderen                              LD

25 maart               Als de natuur schepping wordt               LPG

22 april                  Hoe leger het hart …                                 LD

13 mei                   Zelfs de dood familie                                LD

17 juni                   God en wereld: weefsel van relatie        LPG

Diensten van Lofprijzing en Gebed

In 5 avonddiensten van Lofprijzing en Gebed gaan we ook dit seizoen weer op weg met het jaarthema. Deze diensten worden voorbereid door de werkgroep in samenwerking met een van beide predikanten. We zingen liederen van Lofprijzing en Aanbidding. De liederen komen uit het Nieuwe Liedboek, als ook uit Opwekking en andere bundels. De diensten worden begeleid door de LPG-band.

Vieringen rondom Taizé en Iona

Enkele keren per jaar wordt een vesper gehouden vanuit de spiritualiteit van Taizé en Iona. De vespers worden gehouden in de Doopsgezinde Vermaning en voorbereid door een groep gemeenteleden.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype