zoomtext

Avonddiensten zijn er iedere zondag om 19.00 uur en worden meestal gevierd in de Opstandingskerk en in de zomer een aantal keren in de Lutherse Kerk. Hieronder een overzicht van bijzondere avonddiensten.

Diensten over 'Apocalyps'

 Jaarthema 2016-2017

Ook dit jaar staat 'De toekomst' centraal in het jaarthema. Nu niet via de geloofsleer, maar via het verhaal van de Apocalyps, de onthulling, vooral bekend als 'Openbaring', het laatste boek van de Bijbel.

Een deel van deze themavieringen heeft de vorm van een leerdienst (LD), een ander deel bestaat uit Diensten van lofprijzing en gebed LPG).

25 september 2016   Openbaring 1, 9-19 (LPG)

13 november 2016    Openbaring  4, 1-11 (LPG)

11 december 2016    Openbaring 5, 1-10 (LD)

15 januari 2017          Openbaring 6, 1-16 (LD)          

29 januari 2017          Openbaring 7, 1-17 (LPG)

19 februari 2017        Openbaring 12, 1-18 (LD)

19 maart 2017            Openbaring 14, 14-20 (LPG)

23 april 2017              Openbaring 17, 1-18 (LD)

21 mei 2017               Openbaring 20, 11-15 (LPG)

11 juni 2017               Openbaring 21, 1-16 (LD)

Diensten van Lofprijzing en Gebed

In 5 avonddiensten van Lofprijzing en Gebed gaan we ook dit seizoen weer op weg met het jaarthema. Deze diensten worden voorbereid door de werkgroep in samenwerking met een van beide predikanten. We zingen liederen van Lofprijzing en Aanbidding. De liederen komen uit het Nieuwe Liedboek, als ook uit Opwekking en andere bundels. De diensten worden begeleid door de LPG-band.

Vieringen rondom Taizé en Iona

Enkele keren per jaar wordt een vesper gehouden vanuit de spiritualiteit van Taizé en Iona. De vespers worden gehouden in de Doopsgezinde Vermaning en voorbereid door een groep gemeenteleden.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2016-2017: Apocalyps

Tien avonddiensten rondom het thema: Apocalyps. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2017 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype