zoomtext

Ochtendvieringen

Elke zondag is er om 10.00 uur een ochtenddienst in de Grote Kerk of  in de Opstandingskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door onze organisten en regelmatig verlenen muziekgroepen, koren en muzikale gemeenteleden (jonger en ouder) medewerking aan de dienst.

DE EERSTE BRIEF VAN JOHANNES
In de Paastijd, dat wil zeggen de tijd van Pasen tot Pinksteren, lezen we op de zondagen waarop, in de morgendienst, de eigen predikanten voorgaan, passages uit de Eerste Brief van Johannes. Een geschrift van een bedrieglijke eenvoud, helder geschreven, en met wonderlijk mooie passages. Liefde is het grote thema: van God tot mens, van mens tot God en van de mensen onderling. Meer dan waard dus, om gelezen te gaan worden.

Het betreft niet een strak betoog. Al schrijvend komt de auteur van het een op het ander. Het vloeit a.h.w. als vanzelf uit zijn hart voort. Je merkt bij het lezen: dit moest geschreven worden! Het was hoog nodig! Het betreft de kern van de zaak!

De verwantschap van deze brief – al zijn er niet zonder reden discussies over de vraag of het wel echt om een brief gaat – met het Johannesevangelie is zonneklaar. Blijkbaar stammen beide geschriften uit een typisch ‘Johanneïsche’ geloofstraditie. Het bijzondere van deze geloofsmentaliteit zullen we ongetwijfeld gaan ervaren in genoemde ochtendvieringen in de Paastijd.

Crèche

Tijdens de morgendiensten is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. De kinderen gaan samen met de verzorgers spelen, knutselen of lezen.

Kinderkerk

Tijdens de morgendienst gaan de kinderen vóór de Schriftlezing naar de kinderkerk. Daar bidden we samen en luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal. De verwerking daarvan kan een knutselwerkje of een tekening zijn, maar ook een quiz of een spel. Ook collecteren we tijdens de nevendienst voor een goed doel. Vóór de zegen komen de kinderen weer terug in de kerkruimte. We streven ernaar de kinderen actief te betrekken bij de kerkdiensten.

Er zijn twee groepen: kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar.

Tienerdienst

Eens in de veertien dagen, parallel aan de ochtenddienst, is er in de Opstandingskerk of in de Grote Kerk een dienst voor tieners van 12 tot 15 jaar. We praten over geloof en alles wat je verder bezighoudt. Een plaats om veel van elkaar te leren en jezelf te zijn. In de agenda kan je zien op welke zondagen er tienerdienst is.

Koffiedrinken na de dienst

Na afloop van iedere ochtenddienst is in beide kerken gelegenheid om elkaar te ontmoeten; er wordt koffie, thee en limonade geschonken. In de Opstandingskerk wordt dit verzorgd door een koffiegroep en in de Grote Kerk door het kostersechtpaar.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype