zoomtext

Ochtendvieringen

Elke zondag is er om 10.00 uur een ochtenddienst in de Grote Kerk of  in de Opstandingskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door onze organisten en regelmatig verlenen muziekgroepen, koren en muzikale gemeenteleden (jonger en ouder) medewerking aan de dienst.

De handelingen van de Apostelen

Op Pinksteren wordt er gelezen uit Handelingen 2. Niets bijzonders, want die lezing en dat feest horen bij elkaar. Maar de tijd erna, en zelfs tot ruim in september gaan we door. Iedere zondag lezen we uit dit tweede boek van Lucas. Over het begin van de Kerk. Natuurlijk ook om ons te spiegelen aan wat we lezen, want we willen ook zelf een christelijke gemeente zijn. Terug naar de wortels.
Is er van Handelingen een overzicht te geven?  Jawel, en dat zou er in grote lijnen zo uit kunnen zien:
1: 1-26                           Voorwoord: Het onderwijs van de uit de dood verrezen
                                       Christus

2: 1-5: 42                      De begintijd in Jeruzalem
6: 1-9: 30                      Eerste stadium van de uitbreiding van de Kerk
9: 31-15: 35                 Antiochië en het begin van het heidenchristendom
15: 36-19: 20               Missie van Paulus in Klein-Azië en Griekenland
19: 21-28: 31               Paulus als getuige van het evangelie in Jeruzalem en in
                                      Rome

In 1:8  en 9:15  vind je, zeggen uitleggers, het hele program terug van het boek Handelingen, en daarmee ook van Gods handelen in die eerste tijd. In 1 vers 8 horen we Jezus zeggen: ‘jullie zullen van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’  Als drijvende kracht daarachter wordt ‘de heilige Geest’ genoemd. In 9 vers 15 zegt wederom Jezus over Paulus (toen nog Saulus): ‘hij is het instrument dat Ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers.’  De confrontatie van het evangelie met de overheden is, naast dat van de verbreiding, een tweede onderdeel van het program van de schrijver.
Binnen deze grote lijnen treffen we talloze kleinere scènes aan, sommige ontroerend, andere verbijsterend. We horen van weerstand, wonderen, lijden, mislukking en nieuw geloof, ontmoeten indrukwekkende mensen, zien door alles heen de niet te stuiten gang van Gods Geest.  Enfin, we gaan het allemaal tegenkomen, in de morgendiensten vanaf Pinksteren en dan drie maanden achtereen.

Crèche

Tijdens de morgendiensten is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. De kinderen gaan samen met de verzorgers spelen, knutselen of lezen.

Kinderkerk

Tijdens de morgendienst gaan de kinderen vóór de Schriftlezing naar de kinderkerk. Daar bidden we samen en luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal. De verwerking daarvan kan een knutselwerkje of een tekening zijn, maar ook een quiz of een spel. Ook collecteren we tijdens de nevendienst voor een goed doel. Vóór de zegen komen de kinderen weer terug in de kerkruimte. We streven ernaar de kinderen actief te betrekken bij de kerkdiensten.

Er zijn twee groepen: kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar.

Tienerdienst

Eens in de veertien dagen, parallel aan de ochtenddienst, is er in de Opstandingskerk of in de Grote Kerk een dienst voor tieners van 12 tot 15 jaar. We praten over geloof en alles wat je verder bezighoudt. Een plaats om veel van elkaar te leren en jezelf te zijn. In de agenda kan je zien op welke zondagen er tienerdienst is.

Koffiedrinken na de dienst

Na afloop van iedere ochtenddienst is in beide kerken gelegenheid om elkaar te ontmoeten; er wordt koffie, thee en limonade geschonken. In de Opstandingskerk wordt dit verzorgd door een koffiegroep en in de Grote Kerk door het kostersechtpaar.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype