zoomtext

Nieuwsberichten:

- Roept u maar-dienst 18/11
- Opening jeugdlokaal
- PGM op Facebook
- Aanmelden kloosterweekend
- Oproep Beeld en Geluid
Zonnepanelen Opstandingskerk

ROEPT U MAAR-dienst

Zondagavond 18 november organiseert de werkgroep Kerk naar Buiten een heel speciale Dienst met Belangstellenden. Verschillende muzikanten uit onze gemeente staan klaar om liederen te spelen die de afgelopen weken zijn ingebracht door gemeenteleden.
Liederen waar men dierbare herinneringen aan heeft of al heel lang niet meer gehoord of gezongen heeft. Een zeer gevarieerd aanbod komt langs, van Johannes de Heer en Youth for Christ tot Opwekking en het nieuwe Liedboek. Een aantal gemeenteleden za toelichten waarom hun lied zo speciaal voor hen is.
Ds. Petra de Nooij uit Den Haag zal op haar manier inspelen op de inhoud van deze liederen en haar gedachten hierover met u delen. De werkgroep Kerk naar Buiten nodigt u van harte uit om mee te komen zingen om 19.00 uur in de Opstandingskerk

Opening jeugdlokaal

We hebben er lang over gedacht, plannen voor gemaakt en ideeën voor verzameld. Er is opgeruimd, leeg gehaald, afgebroken en weer opgebouwd, geschilderd en getimmerd, schoongemaakt en ingeruimd. En nu is het jeugdlokaal écht klaar!
Er zijn heel veel mensen die hebben meegeholpen, en hopelijk ook heel veel kinderen en jongeren die het met veel plezier gaan gebruiken! Er kan weer uitgebreid worden getimmerd en geknutseld, gepraat, gedart en spelletjes worden gedaan. Maar ook gekookt, muziek geluisterd, en film gekeken. Het is een perfecte plek om te chillen en elkaar te ontmoeten! Helemaal top zo’n leuk lokaal in je kerk! Je bent vast heel nieuwsgierig geworden…….

Zet daarom in de agenda: 18 november na de kerkdienst wordt het jeugdlokaal geopend!

PGM op Facebook

Sinds kort heeft onze Protestantse Gemeente ook een Facebook-pagina. Naast het Kerkblad en de website dus nu een derde medium voor de PGM om naar buiten te treden. Een en ander is geproduceerd door kerkrentmeester Nico Oussoren en die heeft inmiddels al wat Vrienden doen toetreden. Het wordt uiteraard op prijs gesteld als u ook Vriend wil worden. Wacht niet en meldt u op de Facebook-pagina van de PGM als Vriend.
Natuurlijk is dit medium in de eerste plaats bedoeld om berichtgeving over en vanuit de PGM te kunnen loslaten op de buitenwacht. Heeft u iets te melden, stuurt u dat dan per email naar Nico Oussoren (nico.oussoren@live.nl). Hij zorgt voor plaatsing op de Facebook-pagina.
Het spreekt voor zich dat de mededelingen en berichten op deze Facebook-pagina wel op de PGM betrekking moeten hebben. En indien u in een bericht namen, adressen, telefoonnummers e.d. van personen wilt vermelden, dan is daar van tevoren toestemming van die personen voor vereist, dat is nu eenmaal de nieuwe wetgeving voor de persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de werking en de mogelijkheden van deze Facebook-pagina wendt u dan tot Nico Oussoren of Peter van Voorst. Wij beschouwen de huidige periode als aanlooptijd en zullen na overleg binnen het Moderamen tot nadere afspraken komen met betrekking tot het beheer, de nieuwsgaring en andere relevante zaken.

Kloosterweekend

De tijd gaat snel en dus komt ‘het’ kloosterweekend langzamerhand weer in beeld. Het weekend wordt gehouden van vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari 2019. De locatie is als vanouds de Sint Andriesabdij Zevenkerken, vlakbij Brugge in België. De kosten bedragen ca. € 90 (inclusief overnachtingen en alle maaltijden, exclusief de vervoerskosten).
Menigeen heeft zich inmiddels aangemeld. Wil je mee, maar heb je je nog niet opgegeven, doe dat dan snel, want de grens ligt bij 30 deelnemers.
ds. Martien Pettinga

Oproep Beeld en Geluid

Wegens het vertrek en minder inzetbaarheid van enkele van onze medewerkers is het team van Beeld en Geluid van de Grote kerk dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team willen versterken. Het gaat om het bedienen van de beeld en/of geluidsinstallatie tijdens de kerkdiensten en eventueel rouw- en trouwdiensten.
Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie? Bel of mail mij.  Je hoeft geen verstand van deze techniek te hebben want alles valt te leren.
Adrie van Lopik,coördinator Beeld & Geluid Grote Kerk
tel.0299-654642 of 0610749574
e-mail: avanlopik@kpnplanet.nl 

Stand van zaken zonnepanelen Opstandingskerk

Op dit moment is er voor 67% van het aantal beschikbare zonnepanelen ingetekend. Dit gaat dus de goede kant op!
Nog even ter herinnering; ons dak biedt ruimte voor de opwekking van elektriciteit voor 21 gemiddelde huishoudens. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u zich, geheel vrijblijvend, aanmelden via www.zonopnederland.nl/zon-op-waterland/  Zodra voor driekwart van het project is ingetekend komt het project tot uitvoering en zullen de mensen die hun belangstelling hebben getoond benaderd worden met een concrete aanbieding. Deelname gaat middels participaties van 250kWh/jaar met een richtprijs van € 325,00. De terugverdientijd ligt rond de 8 jaar.  Na deze 8 jaar is alle elektriciteit pure winst.
Naast het financiële argument voor uzelf geldt dat u ook de PGM helpt bij het terugbrengen van het begrotingstekort: de kerk krijgt 5% van de opgewekte energie als vergoeding voor het beschikbaar stellen van ons dak.

Tot slot, maar eigenlijk het beste argument, geldt dat wij als Christenen als goed huisvader om moeten gaan met Gods schepping. Daarin past duurzame energie bij uitstek.
Indien u zich nog niet aangemeld heeft dan nodigen wij u van harte uit dat alsnog geheel vrijblijvend te doen. Zodra de limiet van 75% behaald is beleggen we een informatieavond waarvoor wij u persoonlijk zullen benaderen.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype