zoomtext

Aanmelden goede doelen voor de rommelmarkt 2018

September is nog ver weg, maar toch vragen we u om al  goede doelen aan te dragen voor de rommelmarkt van 2018.
De bedoeling is dat er  kleinschalige projecten met een diaconaal karakter worden voorgedragen, waarbij direct hulp geboden wordt door mensen die u persoonlijk of via uw contacten kent. Om een goede keus te kunnen maken vragen we u om te motiveren waarom u dit doel voordraagt.

Voor vertegenwoordigers van de doelen is het mogelijk om tijdens de markt op zaterdag 1 september gebruik te maken van een stand om iets te presenteren van hun werk en om in contact te komen met de marktbezoekers.
Tot uiterlijk 25 mei 2018 kunt u een voordracht doen, bij voorkeur per e-mail: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl.
Lukt het niet via e-mail dan kan het ook via de post: Diaconie PGM, p/a  Graaf Willemlaan 1, 1141 XA of in het postvak van de diaconie in de hal van de Opstandingskerk.

Wilt u bij uw opgave in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
Naam en plaats goede doel;
Contactgegevens aanmelder (e-mailadres en tel. nummer);
Contactgegevens goede doel (e-mailadres, tel. nummer en website);
ANBI-registratie, IBAN-bankrekeningnummer

Zonnepanelen op de Opstandingskerk

Zoals eerder gemeld heeft het CvK een overeenkomst getekend met de coöperatie “Zon op Waterland” voor plaatsing van een zonnestroominstallatie op het dak van de Opstandingskerk.

Nog eenmaal een uitleg hoe één en ander werkt voor hen die hierin geïnteresseerd zijn. U koopt X aantal participaties in de zonnestroom-installatie. Deze gaat groene stroom leveren aan een energiemaatschappij. Als producent deelt u evenredig mee in de opbrengsten én krijgt u over de geproduceerde energie jaarlijks 100% van de betaalde energiebelasting terug. Deze wettelijke regeling (Regeling Verlaagd Tarief) is gegarandeerd voor in elk geval vijftien jaar. De ervaring leert dat u uw inleg (zo’n € 300 tot € 350 per participatie all-in) in 7-8 jaar terug verdient. Uw opbrengsten en belastingteruggave lopen dan nog minstens 7-8 jaar door. U wekt dus niet alleen duurzame energie op, u bespaart ook op de kosten van uw energieverbruik.

Het aantal participaties waarvoor u kunt inschrijven kunt u het best bepalen aan de hand van uw stroomverbruik. Eén participatie staat voor 250KWh opbrengst. Stel u gebruikt op jaarbasis 3.000KWh, dan krijgt u voor maximaal 3.000KWh belasting  terug en dat bereikt u met de aanschaf van 12 participaties. U kunt altijd voor minder meedoen, méér is niet verstandig.

Wij kunnen ons voorstellen dat bovenstaande nog vragen oproept. Op maandag 28 mei organiseren wij, in samenwerking met “Zon op Waterland”, een informatie avond in de Opstandingskerk. Deze avond begint om 20.00 uur. 

Taizé-reis 26 augustus - 2 september 2018

In de laatste week van de zomervakantie wordt er vanuit Monnickendam weer een reis georganiseerd naar Taizé. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, niet ver van de Zwitserse grens, waar sinds 1940 een kleine kloostergemeenschap gevestigd is, met (heel bijzonder) mensen uit allerlei kerkelijke richten, protestants en katholiek. In de zomermaanden bezoeken elke week duizenden jongeren uit heel Europa dit kleine dorp.

Wanneer je een weekje in Taizé bent volg je het ritme van de gemeenschap. Dagelijks drie keer een dienst waarin wordt gebeden, waarin we stil zijn en ook veel zingen. Daar omheen ontmoet je elkaar in gespreksgroepjes, activiteiten, maaltijden. Even een weekje helemaal weg van je eigen gehaaste leven. Tijd voor mooie ontmoetingen, leuke gesprekken, bijzondere ervaringen en ook ontzettend veel lol. Een week om niet snel te vergeten!

De kosten voor een verblijf in Taizé zijn niet hoog: de gehele week verblijf (slaapplaats en maaltijden) kost voor een jongere tussen de 50 en 75 Euro, afhankelijk van wat je zelf kunt betalen. Als we met een groep met een paar auto's gaan, dan delen we samen de benzinekosten. We vertrekken zondagmorgen 26 augustus vroeg vanaf de Grote Kerk en zijn de zondag erop, 2 september, ergens in de middag weer thuis.

De afgelopen jaren zijn we al meerdere malen met een groep uit Monnickendam en omgeving naar Taizé geweest - en ook voor deze week hebben zich al verschillende jongeren aangemeld. Dus: als jij tussen de 15 en 30 bent en zin hebt om vlak voordat je school of studie weer begint nog even 'bij te tanken' op een bijzondere plek, laat het dan weten aan Nico van Baren (nvbaren@quicknet.nl).

Ook als je het nog niet zeker weet of meer wilt weten, laat van je horen - we zijn van plan later dit voorjaar nog een bijeenkomst te organiseren voor als jij en/of je ouders meer willen weten over wat dat nou is, Taizé...

Wil je alvast een eerste indruk krijgen, kijk dan op de site van Taizé (in het Nederlands): http://taize.fr/nl.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype