zoomtext

Pastoraat

Uitgangspunt: Omzien naar elkaar in lief en leed, elkaar kennen en gekend worden, elkaar bemoedigen in geloof. Onze gemeente kent diverse vormen van pastoraat, nodig om goede en gerichte zorg te dragen voor alle leden van de gemeente, in iedere situatie van het leven. Daarnaast willen we er ook zijn voor mensen die zomaar op onze weg komen. 

Predikanten

Aan onze gemeente zijn twee predikanten verbonden. Hieronder  is aangegeven welke predikant aan welke wijk is verbonden. Ds. Baljet is fulltime werkzaam in Monnickendam, ds. Pettinga voor tweederde van zijn werktijd; voor éénderde is hij predikant van de Prot. Gemeente te Broek in Waterland. Voor dringende zaken kunt u uw wijkpredikant altijd bellen. Soms krijgt u de telefoonbeantwoorder; als u een bericht inspreekt, wordt er zo spoedig mogelijk contact met u gezocht. Eventueel kunt u contact opnemen met de andere predikant. Ook kunt u een e-mail sturen. 

ds. Eugène Baljet             Nwe Zijds Burgwal 39   655850
eugenebaljet@hotmail.com
wijken: Oranjewijk/Ringshemmen/’t Spil, Ooster Ee/Binnen- en Buitengouw, Buitengebieden

ds. Martien Pettinga         Julianalaan 11               06-44612737
mgpettinga@hetnet.nl
wijken: Oud Monnickendam, Markgouw, Swaensborch

Wijkteams

Onze gemeente is pastoraal verdeeld in vijf wijken (wijkteam 2/4 is een samenvoeging van twee vroegere wijkteams). Elke wijk heeft een wijkteam met een coördinator en pastorale- en diaconale medewerkers. Samen met de wijkpredikant dragen zij met alle wijkleden de onderlinge zorg.

Wijk 1: Oude Binnenstad

coördinator: Johan Mengers         653531         e-mail:  j.mengers@ziggo.nl

Wijk 2: Oranjewijk, Ringshemmen, 't Spil, Ooster Ee, Binnen- en Buitengouw

coördinator: Ineke Koops               651293         e-mail: koops2@xs4all.nl

Wijk 3: Markgouw

coördinator: Katie Abma                655977          e-mail: knabma@telfort.nl

Wijk 5: Swaensborch

coördinator: Greetje Abma            651397          e-mail:  hpabma@xs4all.nl

Wijk 6: Buitengebieden

coördinator: Fred Kamminga        685460          e-mail: fredpk@xs4all.nl

Wat te doen bij ....

Geboorte – het wordt op prijs gesteld dat ouders een kaartje sturen naar de wijkpredikant en de wijkcoördinator. Met de wijkpredikant kan, indien gewenst, een doopdienst worden afgesproken.

Huwelijk – het aanstaande paar neemt tijdig contact op met de wijkpredikant voor de huwelijksdienst en met de koster voor de beschikbaarheid van de kerkruimte.

Ziekenhuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld. Graag ook bericht als u weer thuiskomt of elders gaat revalideren.

Verpleeghuisopname – als bezoek gewenst wordt, is het belangrijk dat de wijkpredikant en de wijkcoördinator hiervan in kennis worden gesteld.

Overlijden – de familie licht zo spoedig mogelijk de wijkpredikant in of, als die niet bereikbaar is, de collega-predikant of de wijkcoördinator. Tijdstip van de uitvaartdienst gebeurt in overleg met de uitvaartzorg, predikant en koster.

Ziekenzalving

Onze gemeente kent de mogelijkheid van ziekenzalving. Gemeenteleden die ziek zijn kunnen deze (laten) aanvragen bij hun wijkpredikant, of via de wijkcoördinator of de wijkouderling. In overleg met de zieke, eventueel in samenspraak met familie en andere betrokkenen, wordt gezocht naar een passende vorm.

Pastorale team

Pastoraat is allereerst een taak door en voor de gehele gemeente. Waar dit niet toereikend is, bijvoorbeeld door specifieke problematiek of door de noodzaak van een langdurige begeleiding, komt naast en in samenwerking met de predikanten het pastorale team in beeld. De leden van dit team zijn door cursussen op pastoraal en/of psychologisch gebied toegerust voor deze taak. Zij bieden een luisterend oor.

Ook als er al sprake is van hulpverlening, blijven er soms levens-en geloofsvragen onbeantwoord en is er soms behoefte aan iemand die een stukje meeloopt in je leven en met je meedenkt.

Vertrouwenscommissie

Wie behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, kan terecht bij predikanten, ouderlingen, pastoraal team. Er is ook een kleine vertrouwenscommissie in onze gemeente, bij wie u op discrete wijze zaken kunt bespreken, die u liever niet aan kerkenraadsleden kwijt wilt. U kunt daarvoor contact opnemen met één van onderstaande personen:

Marja van Gaalen             020-8228626

Piet van Harten                 652024

Geestelijke verzorging Evean Swaensborch

Aan Evean Swaensborch is sinds oktober 2015 ds. Hanneke Keur verbonden als geestelijk verzorger. Zij is (parttime) in dienst van Evean, heeft een kerkelijke binding aan onze Protestantse Gemeente en is beschikbaar voor iedereen in Swaensborch (uitgezonderd de huisjes) die behoefte heeft aan een luisterend oor.

ds. Hanneke Keur         hkeur@evean.nl

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype