zoomtext

03 Juni 2018 | 10:00 - 11:00 | Grote kerk

ds. E. Baljet

Tienerdienst

03 Juni 2018 | 19:00 - 20:00 | Opstandingskerk

ds. C. Kremer-Elzinga

06 Juni 2018 | 09:00 - 09:45 | Opstandingskerk

Ochtendgebed

06 Juni 2018 | 15:00 - 15:45 | Swaensborch

Kerkdienst Swaensborch

10 Juni 2018 | 10:00 - 11:00 | Grote kerk

mw. ds. H. Keur

Inzameling voedselbank

10 Juni 2018 | 19:00 - 20:00 | Opstandingskerk

ds. L. Rasser

13 Juni 2018 | 09:00 - 09:45 | Opstandingskerk

Ochtendgebed

13 Juni 2018 | 10:00 - 11:00 | Opstandingskerk

Gesprekskring: Geloven bij de tijd

13 Juni 2018 | 15:00 - 15:45 | Swaensborch

Kerkdienst Swaensborch

17 Juni 2018 | 10:00 - 11:00 | Opstandingskerk

ds. M.G. Pettinga

17 Juni 2018 | 19:00 - 20:00 | Opstandingskerk

ds. M.G. Pettinga

LPG dienst Jaarthema 10 (slot)

20 Juni 2018 | 09:00 - 09:45 | Opstandingskerk

Ochtendgebed

20 Juni 2018 | 15:00 - 15:45 | Swaensborch

Kerkdienst Swaensborch

22 Juni 2018 | 19:00 - 21:00 | Zuiderwoude

Vaartocht Kerk naar Buiten

24 Juni 2018 | 10:00 - 11:00 | Grote kerk

ds. M.G. Pettinga

24 Juni 2018 | 19:00 - 20:00 | Lutherse kerk

ds. A. van der Heijden

27 Juni 2018 | 09:00 - 09:45 | Opstandingskerk

Ochtendgebed

27 Juni 2018 | 15:00 - 15:45 | Swaensborch

Kerkdienst Swaensborch

28 Juni 2018 | 20:30 - 22:00 | Opstandingskerk, zaal 3

Bijbel en Borrel

Zomerse Dilemma's

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype