zoomtext

Heilige Schriften zijn gevaarlijk materiaal. In verkeerde handen veroorzaken ze rampzaligheid. En misschien niet alleen in verkeerde handen.
Moslims hebben de Koran, Joden de Tenach, Christenen de Bijbel. In al die boeken vind je teksten waarin geweld wordt gepredikt. Die teksten zijn in de minderheid, maar qua aantal niet gering. En leest men de heilige teksten vanuit een fundamentalistisch gezichtspunt, dan kan er zomaar een direct gezag aan worden toegekend.
Naar het besef van vele christenen worden in een goede en overwogen uitleg de Bijbelse geweldsteksten geneutraliseerd. Voor hen leggen de vreedzame taal en liefdevolle houding van Jezus, de hoofdpersoon in het nieuwe testament, veel meer gewicht in de schaal dan welke andere teksten ook. Of is hier de wens de vader van de gedachte?
Dr. Sam Janse, Nieuw Testamenticus, heeft zich de afgelopen jaren intensief  en met grote kennis van zaken bemoeid met discussies over heilige Schrift en geweld. Artikelen van hem verschenen in tijdschriften en dagbladen. Ook schreef hij er diverse boeken over, laatstelijk: ‘Is het de schuld van de ENE? (in gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld). We zijn dan ook verheugd hem op Kerkplein te mogen ontvangen.   

Inleiding en gesprek: 20.30-22.00 uur. Inloop, koffie en thee vanaf 20.00 uur.

Plaats: Lutherse kerk, Zuideinde. Toegang gratis, collectebus bij de uitgang.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype