zoomtext

Drie lezingen uit de heilige Schrift op deze zondagmorgen: uit de profeten: Ezechiël 34: 20-31, uit de brieven: I Korintiërs 1: 4-9, en uit het evangelie: Mattheüs 22: 34-46.

Als extra steun in de rug bij het zingen hebben we hulp van de cantorij. De jongeren van World Servants zijn er, twee buitenlandse studenten theologie en aansluitend aan de dienst is er, niet in het minst ook voor de kinderen, van alles te doen.

Collecte: Wereldvoedseldag

Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan
Dankzij bijen en zaaigoed werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om wat extra’s te verdienen.
Om hun inkomen te vergroten volgen kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van de landbouworganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie.  Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten.
Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe ze honing kunnen verwerken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen.
Zondag 15 oktober collecteren we voor ERP en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype