zoomtext

Eerste zondag van Advent

Vier ochtenddiensten, telkens in de Opstandingskerk, met één thema: 'Verwacht de komst des Heren'. In het kerkblad hebt u kunnen lezen, dat we ook dit jaar de Adventstijd iets anders ‘inkleuren’ dan in de rest van het jaar. Geleerd door de ervaringen en de opmerkingen van vorig jaar, zal het iets anders gaan dan toen. Zo is de preek terug, zij het in verkorte vorm,  is de ontmoeting en het gesprek na de dienst naar eigen keuze, en gaan de kinderen een gedeelte van de dienst naar de kinderkerk. Uiteraard is er in deze dienst ruimte voor lied (ook bekende Advenstliederen), gebed en verstilling.

Uit de Schriften lezen we Jesaja 40, 1-11, Romeinen 13, 11-14a en Matteüs 21, 1-9, de klassieke lezingen voor 1e Advent in het Lutherse leesrooster. Psalm van de zondag is Psalm 25.

We hopen dat we met deze opzet het goede van vorig jaar vasthouden en geleerd hebben van wat menigeen niet kon waarderen. Zodat we met z’n allen met vreugde de komst van de Heer verwachten!

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype