zoomtext

Advent II

In de Opstandingskerk lezen we deze zondag drie indrukwekkende passages uit de Bijbel. De eerste is uit het boek van de profeet Jesaja, de bekende woorden uit 2: 2-5. Uit Paulus’ brief aan de Romeinen, waaruit ook op 1e Advent gelezen werd, ditmaal 15: 4-13. De evangelielezing is Lucas 21: 25-33, uit de rede over de komst van de Mensenzoon. Daarin ook de gelijkenis van de vijgenboom. We zingen en bidden en zijn stil. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om met elkaar verder te spreken over Bijbelgedeelte en Preek.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype