zoomtext

Als beeldend kunstenaar heeft Zwaantje Janssens-Akse een serie beelden gemaakt met als onderwerp ‘De Schepping’. De verwondering over de schepping is de drijfveer geweest om deze serie te maken. De bijbelse verhalen, met name het boek Job, de Psalmen, het Hooglied en natuurlijk het Genesisverhaal. Kennis van de Hebreeuwse taal gaf meer inzicht in de betekenis van de verhalen. Het woord is belangrijk. Het scheppingsverhaal is een topverhaal. Het is een ontroerende liefdesgeschiedenis die gaat over de betrekking tussen de Schepper en Zijn schepping.

Er zijn veelal aardkleuren gebruikt en natuurlijke materialen. De gestaltes zijn van stof gemaakt. Zij stellen de scheppingskracht voor, de idée, het beginsel, het Woord van God. Zwaantje werkt graag met voile stoffen om de verbintenis aan te geven met gene zijde. Glas heeft de betekenis van gebrokenheid, van begrensd zijn, maar ook, zo het je gegeven wordt, een heldere doorkijk. Roest is prachtig om aan te geven dat alles hier vergankelijk is. Spiegelglas herinnert eraan dat datgene wat we kunnen zien en waarnemen niet de enige werkelijkheid is maar dat er zoveel meer is. De beelden staan op roestige zuilen. Roest, in al haar pracht, is uitermate geschikt om aan te geven dat alles hier zijn duur heeft, tijdelijk is, vergankelijk is.

Deze beelden verdienen uitleg, daartoe is een lezing voorbereid. Met behulp van een korte serie dia’s wordt ingegaan op belangrijke details van de objecten. De voordracht wordt omlijst met muziek.
Toegang gratis. Collecte bij de uitgang. Uw komst wordt van harte toegejuicht!
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur koffie of thee.

 

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype