zoomtext

We richten het vizier al op Pasen. Nog twee zondagen en dan begint op 14 februari, Aswoensdag, de veertigdagentijd. Deze zondagmorgen zijn er in de Opstandingskerk deze lezingen uit de heilige Schrift: Oude Testament: Genesis 1: 9-13, Brieven: I Korinthe 11:19-12:9 en als Evangelie: Lucas 8: 4-15. Wat een rijkdom! De cantorij o.l.v. Wim Dijkstra helpt ons in deze dienst bij het zingen.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2017-2018: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft

Tien avonddiensten rondom het thema: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype