zoomtext

De vierde zondag in de Veertig Dagen, vanouds zondag Laetare genoemd wat ‘Verheug u’ betekent, naar de beginwoorden van de Psalm van de zondag, Psalm 122: “Verheugd was ik toen ik hoorde: Wij gaan naar het huis van de Heer! Deze zondag heet ook wel ‘halfvasten’ (we zijn immers op de helft); daarom schijnt er al wat wit Paaslicht door het paars van de Veertig Dagen en is de liturgische kleur roze, wat mooi te zien is in de kaarsen op tafel.

Deze – door de gedachtenis aan het lijden van Christus – getemperde vreugde wordt prachtig hoorbaar in Jesaja 66 vanaf vers 10. De andere lezingen zijn Efeze 2 vers 4 t/m 10 en Johannes 6 vers 1 tot 15. Wederom een rijkdom aan gedachten!

In de diensten in de Veertig Dagen en ook op deze zondag geven we in de liturgie plek aan schuldbelijdenis, genadeverkondiging en lezen of zingen van de Tien Geboden. De kinderen volgen in de kinderkerk het project ‘zaaien en groeien’.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype