zoomtext

In de Opstandingskerk horen we de berichten uit het evangelie naar Marcus over Jezus’ angst in Gethsemane, het verhoor door het sanhedrin, de verloochening, enzovoort tot en met het moment dat men Jezus’ lichaam in een graf legt. We luisteren met eerbied, zingen uit psalm 22 en andere liederen en bidden. De voorganger overdenkt een van de momenten uit het verhaal. Alles verloopt in alle eenvoud. De paaskaars, die te midden van ons in alle vieringen gedurende het hele jaar heeft gebrand, wordt deze avond gedoofd.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype