zoomtext

De liturgie voor deze dienst is dit jaar voorbereid door vrouwen van het comité van de Wereldgebedsdag van Suriname. Het is geen dienst waar alleen wordt gebeden, maar waarin ook wordt gelezen uit de bijbel, met elkaar wordt gezongen en een korte overdenking wordt gehouden.

Het thema voor deze viering is: “En God zag dat het GOED was…”.

De lezing is uit Genesis 1: 1-31, het bekende scheppingsverhaal. De dienst zal worden geleid door Ria Weener en leden van de verschillende kerken zullen ook hun bijdrage hieraan verlenen. De dienst zal ook dit jaar weer muzikaal worden begeleid door Gerda Zandstra op het orgel en de fluitisten Hillie Ligteringen en Ineke Kaars.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype