zoomtext

Na de feesten over Gods handelen in de Zoon (Kerst, Epifanie, Pasen en Hemelvaart) en de Geest (Pinksteren) is er TRINITATIS, de zondag van de Drie-eenheid. We komen in de morgen van deze zondag bijeen in de Opstandingskerk. De lezingen zijn dan uit het Oud Testament Jesaja 6: 1-8, uit de Brieven Romeinen 11: 33-36 en als Evangelie: Johannes 3: 1-15.

De kleine Cantorij o.l.v. onze organist Wim Dijkstra helpt ons op deze hoge dag Gods goedheid te bezingen.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype