zoomtext

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest." Dat is de opdracht die Jezus aan het slot van het evangelie van Mattheus aan de discipelen meegeeft. Op de zondag na Pinksteren, 27 mei, worden we stil bij die woorden in een dienst, waarin we ook liederen uit Taizé zingen. Veel Taizé-liederen bezingen de Heilige Geest en bidden om zijn aanwezigheid - zo mag hopelijk het Pinksterfeest in deze dienst nog even voortduren.
We mogen weer te gast zijn in de Doopsgezinde Vermaning aan het Weezenland. De viering begint om 19 uur, we beginnen enkele minuten voor aanvang al met zingen. Van harte welkom!

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype