zoomtext

Programma gemeenteavond

1. Opening
Gert Jan Borger, voorzitter Kerkenraad

We zingen een lied

2. De diaconie in 2017
Terugblik op de diaconale activiteiten van 2017

3. Financiële ‘highlights’ PGM
Resultaat 2017 en vooruitzicht 2018

4. Jaarverslag 2017
Korte toelichting op het jaarverslag over 2017

5. PGM gaat duurzaam!
Zonnepanelen op de Opstandingskerk - informatie door Cor Roos

6. PGM gaat stappen nemen!
We kennen als PGM een aantal uitdagingen die – als we niets doen – de komende jaren alleen maar groter zullen worden. Informatie over de aanpak die de Kerkenraad heeft opgesteld om deze uitdagingen – en de mogelijke oplossingen – te onderzoeken

7. Vragen?
Ruimte voor de vragen die u altijd al hebt willen stellen én de vragen die ter plekke bij u zijn opgekomen. Het is mogelijk uw vragen van tevoren al per mail te sturen naar: vz.kerkenraad@pgmonnickendam.nl

8. Sluiting
Door een van de predikanten

Zingen: avondlied 267

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype