zoomtext

Bijzondere bevestiging en intrede
Een MIDDAGDIENST op deze zondag, en wel een zeer bijzondere. In de dienst in de Grote Kerk (aanvang 15.00 uur) zal ds. Peter Verhoeff bevestigd worden als classispredikant van de (nieuwe) classis Noord Holland. Heel bijzonder dat hij ‘onze’ kerk heeft uitgekozen uit alle Noordhollandse kerken. De classispredikant zal een belangrijke plek gaan innemen in de regionale kerk, enigszins te vergelijken met wat in de RK Kerk een bisschop is, maar dan zonder de hiërarchische structuur, want die past niet bij onze wijze van kerkzijn. De classispredikant heeft als één van de hoofdtaken het omzien naar hoe het in de gemeenten gaat, in de kerkenraden en met de predikanten. Om de gemeenten te stimuleren, te bemoedigen, te helpen om eerlijk en waar nodig kritisch in de spiegel te kijken.
Ds. Verhoeff zal worden bevestigd door ds. Pieter Terpstra, de voorzitter van de classis Noord Holland; aansluitend doet ds. Verhoeff zijn intrede. Daarna volgen nog enkele toespraken, o.a. van ondergetekende, namens de classis. Het is niet de bedoeling dat het geheel lang gaat duren; na de dienst is er tijd voor een informele receptie, ook in de ruimte van de Grote Kerk.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype