zoomtext

ROEPT U MAAR-dienst

Zondagavond 18 november a.s. om 19.00 uur organiseert de werkgroep Kerk naar Buiten een heel speciale Dienst met Belangstellenden. En u kunt de invulling een beetje beïnvloeden, want verschillende muzikanten uit onze gemeente staan klaar om het lied dat u zo aanspreekt tijdens deze dienst te spelen.
Heeft u een lied waar u dierbare herinneringen aan hebt of heeft u al heel lang dat speciale gezang, die ene psalm of (opwekkings)lied niet meer gehoord of gezongen, geef dat door op dienstmetbelangstellenden@gmail.com of vul een formuliertje in en doe die in de bus die daarvoor de komende weken in de kerk te vinden is. Een korte omschrijving over de reden van uw verzoek is van harte welkom en, indien u dat wenst, stellen we het op prijs dat u uw lied toelicht tijdens de dienst.
Domina Petra de Nooij uit Den Haag zal op haar manier inspelen op de inhoud van deze liederen en haar gedachten hierover met u delen.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2018 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype