zoomtext

10 klinkende woorden
We lezen opnieuw Exodus 20: 1-17. Het volk Israël dat aan de tirannie van goden en machten in Egypte ontkomen is, wordt nu aangesproken op eigen verantwoordelijkheid door middel van de 10 Woorden. Leefregels van de Eeuwige, hun Bevrijder. Je bent bevrijd….geen slavernij meer! Weg uit het diensthuis. Maar… dan klinkt: ‘gij zult, gij zult…..
Vaak hoor ik: “die 10 geboden: dat is alleen maar veel moeten en weinig mogen. Het is een keurslijf’’. Goddank ligt het veel genuanceerder. Het zijn 10 klinkende Woorden als leefregels gegeven door de Eeuwige, die een Bondgenoot is. Niet als een dreigend en drukkend dwangbevel, maar als een gave en een opgave. 10 Woorden, voor elke vinger één. Maar we hebben er wel onze handen vol aan!
Het is deze zondag ook Remembrance day. Geallieerden, zij blijken vrienden in de strijd tegen onvrijheid en overheersing. Zij gaven hun leven! Ons past het om dit blijvend te gedenken, met groot respect.
Traditiegetrouw wordt het lied gezongen ‘Blijf bij mij Heer’.
Dit keer zingen we dat in een vertaling van Jan van Opbergen:

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
Naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft die leeft voorgoed.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype