zoomtext

We komen op de voorlaatste zondag van dit kerkelijk jaar bijeen in de Opstandingskerk. Daar stellen we ons met onze gebeden en zangen voor Gods ogen, zingen Hem lof en luisteren naar het heilig Woord.

We horen dit keer fragmenten uit Exodus 20:18-24:2, een complex van allerlei wetten en voorschriften, juridische oplossingen voor in het dagelijks leven opgelopen schade enzovoort. Deze hoofdstukken staan bekend als het ‘Verbondsboek,’ horend bij de grote afspraak tussen de HEER en zijn volk bij de berg Gods gemaakt. Als om een verschil in gewicht aan te geven, is het Verbondsboek niet zoals in het geval van de Tien Geboden voor iedereen hoorbaar door de HEER zelf vanaf de berg tot de mensen gesproken. Het gaat hier allemaal via Mozes.

Onze zangen worden gesteund: We hebben deze morgen de cantorij o.l.v. Wim Dijkstra in ons midden.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype