zoomtext

Op de morgen van deze vierde Adventszondag komen we samen in de Opstandingskerk. De lezingen zijn Micha 5, 1-6, Hebreeën 10, 5-10 en Lucas 1, 39-45. Bij de voorbeden is het mogelijk om een kaarsje aan te steken. Na de dienst is er gelegenheid tot nagesprek. De kinderen zijn druk bezig met de voorbereiding op het Kerstspel, maar zijn aan het begin van de dienst aanwezig, onder andere om de vierde kaars aan te steken en de bijbehorende Bijbeltekst aan ons te zeggen.

Liturgie zondag 23 december 2018

Lied  139d
Lied 462
Lied  439

Begroeting
Bemoediging
Kyriëgebed met Kyriëzang 301k

Een kind ontsteekt de vierde Adventskaars
TEKST    Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht.  (Zacharia 9 vers 9)
Lied 461  Wij wachten op de Koning
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk

Gebed
Lezing    Micha 5: 1-6
Psalm 80 : 1 en 7
Lezing    Lucas 1: 39-45
Lied 1005

Overdenking
Kerntekst als inleiding op de stilte
‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan’.
S t i l t e
Lied  103e

Gebeden
Mogelijkheid om een kaars aan te steken onder het zingen van lied Taizé 2
Onze Vader

Lied  435
Zegen met gezongen Amen

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor diaconie (1) en eigen gemeente (2)

Ontmoeting rond koffie en thee
OF
Ontmoeting en gesprek over Bijbeltekst

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype