zoomtext

Op vrijdag, 1 maart a.s., is het weer Wereldgebedsdag. Om 19.00 uur wordt dan een dienst gehouden in de Doopsgezinde Vermaning. Dit is één van de oecumenische diensten die jaarlijks door de Raad van Kerken van Monnickendam wordt georganiseerd.
De liturgie voor deze dienst is dit jaar voorbereid door vrouwen van het comité van de Wereldgebedsdag van Slovenië. Het is geen dienst waar alleen wordt gebeden, maar waarin ook wordt gelezen uit de bijbel, met elkaar wordt gezongen en een korte overdenking wordt gehouden.
Het thema voor deze viering is: “Welkom, God nodigt je uit!”.
De lezing is uit Lucas 14: 15-24. Dit gaat over de gelijkenis van de man die een feestmaal wilde geven, maar toen hij mensen uitnodigde waren er velen die aangaven een excuus te hebben om niet te komen. Daarom nodigde hij de armen, kreupelen, blinden en verlamden uit om deel te nemen aan zijn tafel.

U bent van harte welkom in deze dienst. We mogen de afgelopen jaren rekenen op een vaste groep bezoekers bij deze dienst. We hopen dat ook anderen zich geroepen voelen om te komen. Het gaat tenslotte om een gezamenlijke beleving van het geloof; niet alleen met leden van de geloofsgemeenschappen in Monnickendam, maar met christenen over de hele wereld.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype