zoomtext

Al de vierde zondag van de veertigdagentijd. Ook die tijd gaat snel. Drie grootse lezingen deze morgen. Eerst II Kronieken 36:14-23. In de Hebreeuwse Bijbel, waarin de boeken een andere rangschikking hebben, is deze passage de allerlaatste! Vervolgens lezen we II Korinthe 5: 14-21, waarin het hart klopt van het christelijk geloof. Dat doet het ook, maar anders in Lucas 15: 11-32, het beroemde verhaal van de verloren zoon. Of van de verongelijkte broer, of van de wachtende vader, want waar gaat het over?
Kinderen van de kinderkerk lezen aan het slot een woord uit de Bijbel en doven dan de vierde kaars.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype