zoomtext

ANBI

De kerkelijke gemeente en de diaconie van de PGM zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Klik hier om de ANBI-verklaring van de Protestantse Gemeente Monnickendam in te zien.

ANBI-verklaring van de diaconie
ANBI Diaconie

Privacyverklaring PG Monnickendam

Per 25 mei 2018 is de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (=AVG) van kracht geworden. Deze verordening geldt voor de gehele Europese Unie en betreft de behandeling van persoonsgegevens, kortom ‘de privacy’. In Nederland vervangt deze AVG de bestaande wetgeving aangaande de behandeling van persoonsgegevens. Elke organisatie, onderneming, instelling alsook elk kerkgenootschap wordt geacht zich strikt aan de AVG te houden.
De afgelopen periode is een zogeheten privacy-verklaring voor de Protestantse Gemeente Monnickendam opgesteld, welke uiteraard gebaseerd is op de voornoemde AVG. Bij de opstelling daarvan is uitgegaan van het model dat de landelijke PKN daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
Klik hier om de privacyverklaring te lezen.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype