zoomtext

Doordeweekse activiteiten

Doordeweeks zijn er vele inspirerende plekken van ontmoeting. Plekken waar je je talenten kunt inzetten of juist samen bezig kunt zijn met geloofsverdieping.

Programmaboekje

Elk jaar wordt een programmaboekje uitgegeven, steeds in september aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Hierin vindt u namen en adresgegevens van de contactpersonen, een overzicht van de gespreks-, bijbel- en gebedskringen en nog veel meer.

Als u een programmaboekje wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de scriba.

Kerkblad

De Protestantse Gemeente Monnickendam geeft wekelijks een Kerkblad uit, dat op vele honderden adressen wordt bezorgd. In het kerkblad staat veel informatie over wat er in de gemeente te doen is. Ook worden er regelmatig meditatieve en opiniërende artikelen in opgenomen. De abonnementsprijs bedraagt € 6,80 per jaar. Een abonnement (ook digitale versie beschikbaar) kunt u aanvragen bij:

dhr. J. Bark    654879     e-mail: fam.bark@kpnplanet.nl

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype