zoomtext

Gesprekskring 'Geloven bij de tijd'

In deze kring zoeken we op een open en ruime manier naar wat geloven vandaag voor ons betekent. Daarbij worden nieuwe wegen in de wereld van geloof, religie en levensbeschouwing niet geschuwd. Ieder die geïnteresseerd is in de christelijke traditie én in staat is met respect open te staan voor nieuwe geloofsinzichten, is welkom. De groep komt ongeveer één keer per maand samen, op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Opstandingskerk. 
Vanwege de coronacrisis zal de gespreksgroep voorlopig niet bijeen komen.

ds. Martien Pettinga        06-44612737

Kloosterweekend

Jaarlijks wordt een kloosterweekend georganiseerd in de Sint Andriesabdij te Zevenkerken (bij Brugge). Van vrijdag- t/m zondagmiddag beleven we het kloosterleven van Benedictijner monniken: een ontmoeting met monniken van verschillende generaties en achtergronden, met uiteenlopende karakters en activiteiten. We bidden, zingen, praten en eten met de monniken samen. Er is een thema, dat als een rode draad door het kloosterweekend loopt. De kosten bedragen ca. € 50,00 p.p. per dag (incl. maaltijden). Voor het meerijden wordt een vergoeding voor de benzinekosten gevraagd.
Het kloosterweekend dat gepland stond in 2021 kan helaas niet doorgaan.

ds. Martien Pettinga           06-44612737

Vrouwen Contactgroep

Deze groep komt maandelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur samen in de Opstandingskerk. Voorop staat de onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast is er ook ruimte voor het bespreken van een actueel onderwerp.

Nienke Peereboom          653206    presidente

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2022 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype