zoomtext

Gesprekskring 'Geloven bij de tijd'

In deze kring zoeken we op een open en ruime manier naar wat geloven vandaag voor ons betekent. Daarbij worden nieuwe wegen in de wereld van geloof, religie en levensbeschouwing niet geschuwd. Ieder die geïnteresseerd is in de christelijke traditie én in staat is met respect open te staan voor nieuwe geloofsinzichten, is welkom. De groep komt ongeveer één keer per maand samen, op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Opstandingskerk. Vanaf najaar 2018 lezen en bespreken we de Apostolische Geloofsbelijdenis aan de hand van een boekje van ds. W.R. van der Zee.

ds. Martien Pettinga        06-44612737

Bijbelgroep donderdagmiddag: De Oerverhalen

Iedere twee weken, in de Opstandingskerk, op donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, lezen we, onder leiding van ds. Eugène Baljet uit de Bijbel. Dit seizoen lezen we de ‘oerverhalen’, Genesis 1-11, en als het kan ook nog een deel van de Abrahamcyclus, beginnend in Genesis 12. Het samen lezen maakt, zo is de ervaring, van alles bij ons los. Wat leidt tot onderling gesprek. Het is een vriendelijke en gastvrije groep, waar je hartelijk welkom bent.

Doris Oosterbaan          651384    contactpersoon

Zeven uitdagingen

Op een avond van Kerkplein Waterland legde bioloog Wessel Lageweg de hoofdgedachten uit van de Evolutieleer. Dit naar aanleiding van het toen net verschenen boek ‘En de aarde bracht voort …’  De theoloog dr. Gijsbert van den Brink gaat na wat de gevolgen zouden zijn voor het christelijk scheppings-geloof indien de evolutietheorie, waar de wetenschap alom vanuit gaat, ‘waar’ is. Zijn voor het geloof die gevolgen rampzalig? Of is het anders? Aan het eind van genoemde avond werden kort zeven ‘uitdagingen’ verwoord, waarvoor de evolutietheorie het scheppingsgeloof stelt. Ik stel voor in drie samenkomsten, aan de hand van het boek van dr. van den Brink, drie (om te beginnen) van die zeven uitdagingen samen onder ogen te zien.  Er is daarbij alle gelegenheid voor gesprek.

Plaats: Grote kerk
Data: 15, 22 en 29 januari 2019

ds. Eugène Baljet

Kerkplein Waterland

Ontmoetingsplaats voor kerkmensen en andere voorbijgangers. Met thema’s die niet enkel binnen de Kerk van belang zijn. Muziek, achtergronden, film, bespreking van maatschappelijke en godsdienstige thema’s. Sinds september 2011. Nu met het achtste seizoen!

Een programma vanuit verschillende kerkgemeenschappen (vanuit Monnickendam, bijvoorbeeld, participeren de Rooms-katholieke Parochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente) voor alle Waterlanders met enige spirituele interesse. Kortom, heel geschikt om je vrienden, buren en andere bekenden voor uit te nodigen.

In de eerste helft van het seizoen o.a. avonden met Hanneke Keur, pastor van Swaensborch en de dichter René van Loenen. Bovendien een filmavond iedere laatste donderdag van de maand. 

ds. Eugène Baljet              655850

Kloosterweekend

Jaarlijks wordt een kloosterweekend georganiseerd in de Sint Andriesabdij te Zevenkerken (bij Brugge). Van vrijdag- t/m zondagmiddag beleven we het kloosterleven van Benedictijner monniken: een ontmoeting met monniken van verschillende generaties en achtergronden, met uiteenlopende karakters en activiteiten. We bidden, zingen, praten en eten met de monniken samen. Er is een thema, dat als een rode draad door het kloosterweekend loopt. De kosten bedragen ca. € 45,00 p.p. per dag (incl. maaltijden). Voor het meerijden wordt een vergoeding voor de benzinekosten gevraagd.

Van 1 t/m 3 februari 2019 is het volgende kloosterweekend. Wie geïnteresseerd is, kan zich opgeven bij:
ds. Martien Pettinga           06-44612737

Vrouwen Contactgroep

Deze groep komt maandelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur samen in de Opstandingskerk. Voorop staat de onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast is er ook ruimte voor het bespreken van een actueel onderwerp.

Nienke Peereboom          653206    presidente

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype