zoomtext

Gesprekskring 'Geloven bij de tijd'

In deze kring zoeken we op een open en ruime manier naar wat geloven vandaag voor ons betekent. Daarbij worden nieuwe wegen in de wereld van geloof, religie en levensbeschouwing niet geschuwd. Ieder die geïnteresseerd is in de christelijke traditie én in staat is met respect open te staan voor nieuwe geloofsinzichten, is welkom. De groep komt ongeveer één keer per maand samen, op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de Opstandingskerk. In het seizoen 2019-2020 lezen en bespreken we de Apostolische Geloofsbelijdenis aan de hand van een boekje van ds. W.R. van der Zee

ds. Martien Pettinga        06-44612737

Bijbelgroep donderdagmiddag: De brief aan de Hebreeën

Om de twee weken lezen we, onder leiding van ds. Eugène Baljet, samen in de Bijbel. Op donderdagmiddag, van 14.00 tot 15.30 uur. Dit seizoen richten we ons op de brief aan de Hebreeën. Met die Hebreeën zijn waarschijnlijk christenen uit de Joden bedoeld. Wellicht vandaar ook de vele citaten uit het Oude Testament en de unieke wijze waarop in deze brief de betekenis van Jezus wordt geduid: Hij is de Hogepriester! Lezen in de Bijbel, toelichting, onderling gesprek: het maakt deze middagen tot een verrijkende ervaring.

Doris Oosterbaan          651384    contactpersoon

De Bijbel in morele zaken

Wat zegt de Bijbel ervan? Dat is onder gelovigen een normale gedachte. En onder niet-gelovigen menen velen dat als gelovigen zich afvragen wat goed of fout is, die er simpelweg de Bijbel op naslaan. In feite ligt het meestal zo simpel niet, gelukkig. Want waar het zo simpel gaat, loopt het al gauw mis. Hoe kan het wel? Aan de hand van een drie keer andere zaak (casus) gaan we begrijpen hoe in morele zaken de Bijbel je helpt de goede weg te vinden.
Casus 1.  De omgang met de schepping (milieuethiek).
Casus 2.  Homoseksueel gedrag (de je mag het wel zijn, maar niet doengedachte).
Casus 3.  Euthanasie en het vijfde gebod.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt de Psalm. We hopen, in deze samenkomsten over goed en kwaad, te gaan ervaren hoe dat woord dit kan.
Data: de woensdagen 15, 22 en 29 januari 2020  
Tijd: 19.30 – 21.00 uur. 
Plaats: Opstandingskerk

ds. Eugène Baljet

Blijdschap bij de Maaltijd

Er is niet één betekenis. Er ligt een veelheid van betekenissen klaar om door jou ontdekt en beleefd te worden. Zo is het althans wanneer in de kerk de Maaltijd van de Heer wordt gevierd. Er wat meer van weten kan je beleving intenser en veelzijdiger maken. Daarom een vrolijke avond, met uitleg, zang en muziek.
Datum: 11 februari. Tijd: 19.30-21.00  Plaats: wordt nog nader bekend gemaakt.

ds. Eugène Baljet

Kloosterweekend

Jaarlijks wordt een kloosterweekend georganiseerd in de Sint Andriesabdij te Zevenkerken (bij Brugge). Van vrijdag- t/m zondagmiddag beleven we het kloosterleven van Benedictijner monniken: een ontmoeting met monniken van verschillende generaties en achtergronden, met uiteenlopende karakters en activiteiten. We bidden, zingen, praten en eten met de monniken samen. Er is een thema, dat als een rode draad door het kloosterweekend loopt. De kosten bedragen ca. € 50,00 p.p. per dag (incl. maaltijden). Voor het meerijden wordt een vergoeding voor de benzinekosten gevraagd.
In 2020 is het kloosterweekend  van 31 januari t/m 2 februarii. Wie geïnteresseerd is (maximum 23 deelnemers), kan zich opgeven bij:

ds. Martien Pettinga           06-44612737

Vrouwen Contactgroep

Deze groep komt maandelijks op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur samen in de Opstandingskerk. Voorop staat de onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast is er ook ruimte voor het bespreken van een actueel onderwerp.

Nienke Peereboom          653206    presidente

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype