zoomtext

Actie Kerkbalans

Kerkbalans is in Nederland een gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in het begin van het jaar gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Kerkbalans is het financiële fundament onder de Protestantse Gemeente Monnickendam. Het betreft de vrijwillige bijdragen die de lidmaten van de gemeente jaarlijks geven. Deze bijdragen vormen de belangrijkste inkomstenbron van de kerk. Daarom wordt jaarlijks een beroep op alle lidmaten gedaan ruimhartig naar vermogen te geven.

Deze vrijwillige bijdragen worden uitsluitend gebruikt voor het daadwerkelijk ‘kerk-zijn’. Dus voor de kosten van de erediensten, de andere diensten, het pastorale werk, het jeugd- en jongerenwerk en de andere kerkelijke activiteiten.
De kosten van de gebouwen worden hier niet uit gefinancierd, dat gebeurt vanuit de inkomsten van het verhuren aan derden van de kerkgebouwen.

De Actie Kerkbalans vindt plaats in de maanden januari en februari en wordt georganiseerd door het team ‘Actie Kerkbalans’. Dit team werft ook de vrijwilligers die de betreffende enveloppen bij de lidmaten bezorgen en weer ophalen. In die enveloppen ontvangt men dan het formulier waarop de toegezegde bijdrage kan worden aangegeven plus een begeleidende brief en eventueel aanvullend informatiemateriaal. Zo kan de Protestantse Gemeente omstreeks de lente weten hoeveel voor dat jaar is toegezegd aan vrijwillige bijdragen, vanzelfsprekend noodzakelijk om ‘de kerkelijke huishouding’ in stand te houden!

De Protestantse Gemeente Monnickendam is een zogeheten ANBI-instelling (= ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dat betekent dat de betaalde bijdragen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Daar gelden wel bepaalde grenzen. De jaarlijkse bijdrage kan ook worden voldaan door middel van de zogeheten vijfjarige schenkingsovereenkomst, in dat geval is de betaalde bijdrage altijd volledig aftrekbaar. Zie voor nadere toelichting hierop de rubriek ‘Giften en Schenkingen’ op deze website.

Voor nadere informatie stuur een e-mail naar : secr.kerkrentmeesters@pgmonnickendam.nl

Actie Kerkbalans: help uw kerk in stand te houden!!

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Er zijn geen activiteiten rondom een jaarthema.

icon

Agenda

13 Aug. 2022
© 2022 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype