zoomtext

Verhuur van onze kerken, zalen en gespreksruimten

Naast de kerkelijke aangelegenheden kunnen de gebouwen en ruimten van de Protestante Gemeente Monnickendam ook worden gebruikt voor concerten, optredens, vergaderingen, cursussen en velerlei andere bijeenkomsten. Dit betreft de twee prachtige historische kerkgebouwen Grote Kerk en Lutherse Kerk, de multifunctionele Opstandingskerk, gebouw Samuel en het historische Weeshuis.
De verhuur kan per seizoen, voor een deel van het seizoen of op éénmalige basis. De beschikbare gebouwen en ruimten zijn van groot tot klein met elk hun specifieke mogelijkheden.
Door uw keuze te laten vallen op één van de locaties van de PGM steunt u het behoud en herstel van dit bijzondere erfgoed in Monnickendam.

Via onderstaande contacten kan informatie worden ingewonnen dan wel de verhuur worden geregeld:

Grote Kerk, Zarken 2
de imposante laat-gotische hallenkerk

Voor kerkelijke aangelegenheden:
Koster Hendrien Douwsma, tel. 0299 652141
e-mail: rwdouwsma@planet.nl

Voor gebruik door derden:
PR-commissie van de Grote Kerk: Anneke Kroon, tel. 06 2636 2939
e-mail: info@grotekerkmonnickendam.nl
Zie ook website www.grotekerkmonnickendam.nl

Lutherse Kerk, Zuideinde 39/41
de 18e eeuwse kerk met aangrenzend clubhuis, inclusief professionele keuken

Voor kerkelijke aangelegenheden:
Koster Hendrien Douwsma, tel. 0299 652141
e-mail: rwdouwsma@planet.nl

Voor overige gebruik:
Koos Broekzitter, tel. 0299 742076
e-mail: k.h.broekzitter@gmail.com
Zie ook website www.luthersekerkmonnickendam.nl

Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1
multifunctioneel kerkgebouw met vele aparte ruimten

Uitstekend voor vergaderingen, cursussen e.d., Wifi beschikbaar, ruime parkeergelegenheid, rolstoelvriendelijk
Voor alle gebruik:
koster Joke Karmelk, tel. 06-11480068
e-mail: koster.opstandingskerk@ziggo.nl
Zie ook website www.opstandingskerkmonnickendam.nl

Gebouw Samuël, Kerkstraat 34
verenigingsgebouw

Voor alle gebruik: Muus de Groot tel. 06-20540475
e-mail: zaalverhuur@gebouwsamuel.nl
Zie ook website www.gebouwsamuel.nl

Weeshuis, Weezenland 16
het multifunctionele historische weeshuis

Het Weeshuis is permanent verhuurd aan Philadelphia.
Contactpersoon: Joost Overmeer, tel. 0299 653642
Voor hetgeen Philadelphia in en vanuit het Weeshuis biedt zie website www.weeshuismonnickendam.nl

Uitvaarten

Voor gebruik van de kerkgebouwen voor uitvaarten, opbaringen, e.d. is voor alle gebouwen de contactpersoon:
Koster Hendrien Douwsma, tel. 652141
e-mail: rwdouwsma@planet.nl

In alle gevallen van gebruik van de kerkgebouwen is het volgende van toepassing:

“Bij gebruik van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Monnickendam door derden zullen de oorspronkelijke bestemming en waardigheid van de gebouwen strikt in acht worden genomen”

Eenieder wordt verzocht de algemene regels van fatsoen en netheid in acht te nemen en in voorkomend geval met name de aanwijzingen van de koster dan wel de betreffende contactpersoon op te volgen

De Protestantse Gemeente Monnickendam hoopt dat het gebruik van de gebouwen tot genoegen en naar volle tevredenheid zal zijn!!

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2021 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype