zoomtext

Werkgroep Waterland Werelddiaconaat

WWW-project 2022: Oud in Afrika

De Stichting Oud in Afrika houdt zich bezig met het verbeteren van het welzijn van ouderen in het westen van Ethiopië. Een groep lokale partners, de zusters van de congregatie, die stevig zijn geworteld in de lokale samenleving, verstrekken daar kleine pensioenen. Een pensioen bedraagt slechts 55 euro per jaar. Dat lijkt erg weinig. De zusters van de congregatie helpen liever meer mensen met kleine bedragen, dan minder mensen met grote(re) bedragen. De belangrijkste reden is dat in dit deel van het land erg weinig geld in omloop is. De meeste mensen in de regio hebben niet of nauwelijks inkomen.
Het idee is om geen te grote inkomensverschillen te veroorzaken, om problemen in de lokale gemeenschap te voorkomen. Daarnaast krijgen de ouderen eenmaal per jaar een extra uitkering van omgerekend acht euro. De vraag wie er in aanmerking komt voor zo’n picopensioen, wordt door een lokale raad van ouderen zelf beslist. Er worden meer dan 2000 mensen op deze manier van ondersteuning voorzien.
De samenwerking op het gebied van de picopensioenen loopt via een aantal lokale zusters op diverse plaatsen in Ethiopië, waaronder de hoofdstad Addis Abeba. Daar helpen de zusters, met behulp van o.m. het geld dat via Oud in Afrika binnenkomt, honderden ouderen aan een basisvorm van thuiszorg: wat medicijnen en kleding, verzorging, en andere broodnodige hulp. De donaties die gaan voor 100% terug naar de ouderenprojecten van de zusters in Addis en drie kleine steden in het westen van het land.
De stichting heeft geen betaalde krachten. Uw euro gaat voor vrijwel honderd procent naar de uitvoerende organisaties. De medewerkers van Oud in Afrika ontvangen géén vergoeding en gaan niet op kosten van de stichting op reis. Dit geldt voor het bestuur in Nederland, en voor de zusters en andere professionals die ter plaatse de projecten uitvoeren. De kosten die Oud in Afrika moet maken, dekken we uit de bestemmingsgiften. Alleen kosten voor inschrijving Kamer van Koophandel, website en dergelijke worden betaald uit algemene giften. Dit is minder dan 1 procent van het totale budget.
Zie voor meer info:  https://www.oudinafrika.org/

ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Er is geen aparte commissie meer, maar de diaconie probeert met hulp van gemeenteleden de activiteiten voort te zetten.
Op de 1e zondag van februari wordt er jaarlijks een ZWO-dienst gehouden. Door middel van inzameling van postzegels, kaarten, brillen en oude telefoons en schrijfacties (in samenwerking met Amnesty International) wordt de gemeente bij het ZWO-werk betrokken. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld waarvan de baten ten goede komen aan de Derde Wereldlanden.

Stichting Hulp Oost Europa

De Stichting Hulp Oost Europa van Buurtschap Overleek en Helpers geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Moldavië. In Moldavië wordt er geholpen (financieel) met de renovatie van een bejaardenhuis en het bouwen van een gebouwtje voor opvang van kinderen uit kansarme gezinnen. In Roemenië wordt er geholpen bij het opvanghuis voor alleenstaande jonge moeders en hun kinderen, vakantiezomerkampen voor kinderen en moeders, internaat/scholen, bejaardenhuis, psychiatrisch ziekenhuis en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan. Twee tot drie keer per jaar worden alle projecten bezocht. Elk jaar in november gaat er een transport met hulpgoederen. Financiële ondersteuning wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. In de projecten streeft men naar zelfsupport. Het geheel draait op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties.
Het bankrekeningnummer is NL76 RABO 0310 7256 74 t.n.v. St. Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers. Voor meer informatie zie ook www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.

Piet de Boer, voorzitter      06 5393 2140   p.h.deboer@hetnet.nl
Ineke de Boer, secretaris   

Namibie werkgroep Monnickendam

Deze oecumenische werkgroep, oorspronkelijk ontstaan uit een partnerschap met Endola in het Noorden van Namibië, ondersteunt het werk van Penduka. Dit is een project voor kansarme vrouwen in Namibië en helpt hen een hogere levensstandaard te bereiken. De collectie van Penduka wordt gemaakt met eeuwenoude handwerktechnieken. De producten van dit project worden ook verkocht in Nederland mede door onze werkgroep.
Het bankrekeningnummer is NL14 INGB 0006 0655 66 ten name van Namibië werkgroep.

Jantina Buijs, secretaris              0299-651526   jantinabuijs@gmail.com
Ed Lammes, penningmeester   0299-652008   e.lammes@allsolution.nl

Mevoki

Mevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Ze leiden leerkrachten op en zorgen ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten.

Tineke Kooistra, voorzitter             0299-653796   tinekekooistra@icloud.com

Marja Verweij-Mietus, secretaris   0299-651314   mjmietus@hotmail.com

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Er zijn geen activiteiten rondom een jaarthema.

icon

Agenda

13 Aug. 2022
© 2022 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype