zoomtext

Werkgroep Waterland Werelddiaconaat

WWW-project 2021: Stichting HOEBOEH
Jongerenopvang in Caplani - Moldavië
Het project waar Stichting Hoeboeh aan werkt ligt in Republiek Moldavië en betreft een jongerenopvang in de plaats Caplani. Het is kleinschalig en opgericht door een kleine groep idealistische Christenen. De plaats Caplani heeft ongeveer 3000 inwoners. Er wordt ook hulp geboden aan mensen uit andere plaatsen. Vlakbij een al bestaande ouderenopvang (die ook met financiële hulp van Hoeboeh wordt uitgebreid) komt een jongerenopvang voor twintig weeskinderen of verlaten kinderen. Dit betreft vooral kinderen in de basisschoolleeftijd. De opvang wordt uitgevoerd door PRO Europa. Voor de kosten van de exploitatie ontvangen ze een klein bedrag per kind van de overheid. Daarnaast zijn er inkomsten vanuit verkoop van aardappels en groente die verbouwd wordt op het terrein. Hoeboeh heeft zich voor 10 jaar verbonden aan dit project voor financiële ondersteuning. De begroting voor de afbouw van het jongeren huis is ongeveer 13.500 euro. Dit is al een erg minimale begroting. Hoeboeh betaalt niet mee aan luxe of onnodige uitgaven. Praktisch werken dat stelt Hoeboeh op prijs. En praktisch zijn ze, er wordt veel gebruik gemaakt van gebruikte materialen.
Het is een heel mooi WWW project: Een opvang voor de jongeren zodat ze niet hoeven op te groeien voor galg en rad, maar met een basis voor de toekomst.
https://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl/

ZWO

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Er is geen aparte commissie meer, maar de diaconie probeert met hulp van gemeenteleden de activiteiten voort te zetten.
Op de 1e zondag van februari wordt er jaarlijks een ZWO-dienst gehouden. Door middel van inzameling van postzegels, kaarten, brillen en oude telefoons en schrijfacties (in samenwerking met Amnesty International) wordt de gemeente bij het ZWO-werk betrokken. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld waarvan de baten ten goede komen aan de Derde Wereldlanden.

Stichting Hulp Oost Europa

De Stichting Hulp Oost Europa van Buurtschap Overleek en Helpers geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Moldavië. In Moldavië wordt er geholpen (financieel) met de renovatie van een bejaardenhuis en het bouwen van een gebouwtje voor opvang van kinderen uit kansarme gezinnen. In Roemenië wordt er geholpen bij het opvanghuis voor alleenstaande jonge moeders en hun kinderen, vakantiezomerkampen voor kinderen en moeders, internaat/scholen, bejaardenhuis, psychiatrisch ziekenhuis en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan. Twee tot drie keer per jaar worden alle projecten bezocht. Elk jaar in november gaat er een transport met hulpgoederen. Financiële ondersteuning wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. In de projecten streeft men naar zelfsupport. Het geheel draait op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties.
Het bankrekeningnummer is NL76 RABO 0310 7256 74 t.n.v. St. Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers. Voor meer informatie zie ook www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.

Piet de Boer, voorzitter      06 5393 2140   p.h.deboer@hetnet.nl
Ineke de Boer, secretaris   

Namibie werkgroep Monnickendam

Deze oecumenische werkgroep, oorspronkelijk ontstaan uit een partnerschap met Endola in het Noorden van Namibië, ondersteunt het werk van Penduka. Dit is een project voor kansarme vrouwen in Namibië en helpt hen een hogere levensstandaard te bereiken. De collectie van Penduka wordt gemaakt met eeuwenoude handwerktechnieken. De producten van dit project worden ook verkocht in Nederland mede door onze werkgroep.
Het bankrekeningnummer is NL14 INGB 0006 0655 66 ten name van Namibië werkgroep.

Jantina Buijs, secretaris              0299-651526   jantinabuijs@gmail.com
Ed Lammes, penningmeester   0299-652008   e.lammes@allsolution.nl

Mevoki

Mevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Ze leiden leerkrachten op en zorgen ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten.

Tineke Kooistra, voorzitter             0299-653796   tinekekooistra@icloud.com

Marja Verweij-Mietus, secretaris   0299-651314   mjmietus@hotmail.com

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2022 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype