zoomtext

Werkgroep Waterland Werelddiaconaat

WWW-project 2019 - Het nieuwe project van de Waterlandse Diaconieën gaat van start. Het gaat om noodhulp aan het dorp Matupe in de provincie Bukidnon op het eiland Mindanao (Filippijnen). Bukidnon is een relatief arme provincie. Bijna de helpt van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De Filippijnen worden vaak getroffen door orkanen. In Bukidnon valt de schade door dit natuurgeweld relatief mee, maar maar er zijn wel problemen door geweld en  schending van mensenrechten.
De aandacht van onze hulp gaat uit naar de bouw van twee mais- en rijstmolens à € 4170,- voor het dorp Matupe. Er is ook nog een 3e molen nodig, maar het dorp heeft ook behoefte aan een drinkwatersysteem.
Er is dus veel geld nodig. Geef uw bijdrage in deze en in nog volgende collectes voor dit WWW-project. Of stort uw bijdrage op het rekeningnummer van de diaconie o.v.v. 'WWW-project 2019'.

ZWO commissie

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Er is geen aparte commissie meer, maar de diaconie probeert met hulp van gemeenteleden de activiteiten voort te zetten.
Op de 1e zondag van februari wordt er jaarlijks een ZWO-dienst gehouden. Door middel van inzameling van postzegels, kaarten, brillen en oude telefoons en schrijfacties (in samenwerking met Amnesty International) wordt de gemeente bij het ZWO-werk betrokken. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld waarvan de baten ten goede komen aan de Derde Wereldlanden.

Stichting Hulp Oost Europa

De Stichting Hulp Oost Europa van Buurtschap Overleek en Helpers geeft structurele hulp aan verschillende projecten in Roemenië en Moldavië. In Moldavië wordt er geholpen (financieel) met de renovatie van een bejaardenhuis en het bouwen van een gebouwtje voor opvang van kinderen uit kansarme gezinnen. In Roemenië wordt er geholpen bij het opvanghuis voor alleenstaande jonge moeders en hun kinderen, vakantiezomerkampen voor kinderen en moeders, internaat/scholen, bejaardenhuis, psychiatrisch ziekenhuis en ondersteuning van de kerk en zigeunergemeenschap in Vulcan. Twee tot drie keer per jaar worden alle projecten bezocht. Elk jaar in november gaat er een transport met hulpgoederen. Financiële ondersteuning wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. In de projecten streeft men naar zelfsupport. Het geheel draait op vrijwilligers en wordt gefinancierd uit giften en acties.
Het bankrekeningnummer is NL76 RABO 0310 7256 74 t.n.v. St. Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers. Voor meer informatie zie ook www.hulpoosteuropamonnickendam.nl.

Piet de Boer, voorzitter      020-4361709   p.h.deboer@hetnet.nl
Ineke de Boer, secretaris   020-4361709

Namibie werkgroep Monnickendam

Deze oecumenische werkgroep, oorspronkelijk ontstaan uit een partnerschap met Endola in het Noorden van Namibië, ondersteunt het werk van Penduka. Dit is een project voor kansarme vrouwen in Namibië en helpt hen een hogere levensstandaard te bereiken. De collectie van Penduka wordt gemaakt met eeuwenoude handwerktechnieken. De producten van dit project worden ook verkocht in Nederland mede door onze werkgroep.
Het bankrekeningnummer is NL14 INGB 0006 0655 66 ten name van Namibië werkgroep.

Jantina Buijs, secretaris              0299-651526   jantinabuijs@gmail.com
Ed Lammes, penningmeester   0299-652008   e.lammes@allsolution.nl

Mevoki

Mevoki betekent “mensen voor kinderen”. De werkgroep ondersteunt de Holland Gambia Foundation, die in Gambia een school heeft gebouwd. Ze leiden leerkrachten op en zorgen ervoor dat de kinderen elke dag een warme maaltijd krijgen. We halen geld op door verkoop van planten, jam, zoetzuur e.d., textiel en kaarten. We verkopen deze producten o.a. na kerkdiensten en op markten.

Tineke Kooistra, voorzitter             0299-653796   tinekekooistra@icloud.com

Marja Verweij-Mietus, secretaris   0299-651314   mjmietus@hotmail.com

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype