zoomtext

Digitaal collecteren

Voor mensen die de kerkdienst thuis via Omroep PIM volgen is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren aan de collecte via het platform: kerkbijdrage.nl. Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn waarbij u via iDEAL een bijdrage kunt geven. Uiteraard is het ook mogelijk om uw gift over te maken op de eigen bankrekening van de diaconie NL 89 RABO 0354055437 onder vermelding van de naam van het doel. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor de collecte. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel.
www.kerkbijdrage.nl

Collectedoel 25 – 31 juli: Stichting Mensenkinderen

Concrete hulp in Oost-Europa
Stichting Mensenkinderen helpt al sinds 2003 kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. De stichting verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Inspiratie vanuit het Evangelie neemt daarbij een belangrijke plaats in. De stichting werkt op lokaal niveau met kerken en organisaties. Er wordt voorlichting gegeven om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naasten in nood. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, men koopt de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verleent zij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond. Mensenkinderen werkt professioneel: er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement op iedere euro die voor hulp wordt gegeven. Dit betekent dat Mensenkinderen zorgvuldige keuzes maakt als het gaat om de besteding van de inkomsten maar ook als het gaat om de effectiviteit en kwaliteit van de hulpverlening. 
Meer informatie: www.mensenkinderen.nl

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

icon

Agenda

04 Aug. 2021
© 2021 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype