zoomtext

Voedselbank

Elke tweede zondag van de maand worden producten ingezameld voor de voedselbank. Voor aanvang van de ochtend- en avonddienst kunt u hiervoor producten inleveren zoals: koffie, thee, rijst, pasta, pastasaus, soep (pak of blik), vruchtensap, babyvoeding, toiletpapier, shampoo, tandpasta.
Omdat als gevolg van corona de kerkdiensten niet of slechts door een beperkte groep mensen kunnen worden bezocht, heeft de diaconie de inzameling voor de voedselbank uitgebreid met een extra moment. Elke 2e zaterdag van de maand is de kerk hiervoor open van 10.00 tot 12.00 uur.
De ingezamelde producten worden samen met de kratten voor de voedselbank uit de RK kerk Monnickendam bij toerbeurt naar het magazijn van de voedselbank in Purmerend gebracht.

Bloemenfonds

Het bloemenfonds zorgt voor de bloemen die zondags in de kerk staan. Deze bloemen gaan iedere zondag met een groet van de gemeente naar een gemeentelid. Een team uit de gemeente draagt hier zorg voor. Speciale bloemenkaartjes met de tekst ‘een groet van de gemeente’ liggen in de kerk.

Alie Kools        contactpersoon       0299 654672

Stichting Samen Eten

Samen Eten - voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, voor kerkelijken en buitenkerkelijken, kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft - is een van oorsprong Luthers initiatief. Nu wordt het opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de gezamenlijke kerken te Monnickendam en Humanitas. Elke tweede vrijdag van de maand wordt het georganiseerd in het Lutherse Clubhuis, Zuideinde 41. Omdat er een wachtlijst is, is aanmelding vooraf nodig; dit kan bij Els van der Lingen. Deelnemers die slecht ter been zijn kunnen opgehaald worden. De kosten zijn €7,00 per maaltijd.

Wolly de Wit                   coördinator 0299 651016;  wit.helmigh@ziggo.nl

Els van der Lingen         gastvrouw   0299 651936;  zlingen@xs4all.nl

Bazaar Opstandingskerk

Op het plein bij de Opstandingskerk vindt de eerste zaterdag in september de jaarlijkse bazaar/rommelmarkt plaats van 9.00 uur tot 14.00 uur. In de week daarvoor worden op zaterdag de spullen in heel Monnickendam en omgeving opgehaald. In de week die volgt wordt alles uitgezocht en gesorteerd. Tientallen vrijwilligers werken hieraan mee. Het is een geweldige stimulans voor de onderlinge saamhorigheid. De opbrengst komt ten goede aan kerkelijke, pastorale, diaconale en algemeen maatschappelijke doelen ver weg en dichtbij. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wolly de Wit               contactpersoon          0299  651016    

Cor Huisman             coördinator ophalen    0299 651648

Stichting VluchtelingenWerk

De Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan en Noordwestholland (SV) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. Zij begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen. Vanaf het moment dat ze aankomen, tot ze volwaardig meedoen in onze samenleving.
De Protestantse Gemeente Monnickendam heeft regelmatig contact met de Stichting VluchtelingenWerk. De stichting weet ons te vinden als er hulp nodig is in financiële zin en ook bij praktische vragen. Eén van de diakenen is de vaste contactpersoon. De diaconie maakt jaarlijks een voorschot over naar de stichting. Dit bedrag is gelabeld voor het kunnen doen van kleine uitgaven ten behoeve van vluchtelingen in de gemeente Waterland, zoals bv. het vergoeden van fietsles, een busabonnement e.d.. Hierover wordt door de Stichting VluchtelingenWerk verantwoording afgelegd en zo nodig wordt het bedrag weer aangevuld.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Er zijn geen activiteiten rondom een jaarthema.

icon

Agenda

13 Aug. 2022
© 2022 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype