zoomtext

Aanmelden Goede Doelen voor de rommelmarkt 2019

September is nog ver weg, maar toch vragen we u om al na te denken over het aandragen van goede doelen voor de rommelmarkt van 2019. De bedoeling is dat er kleinschalige projecten met een diaconaal karakter worden voorgedragen, waarbij direct hulp geboden wordt door mensen die u persoonlijk of via uw contacten kent. Om een goede keus te kunnen maken vragen we u om te motiveren waarom u dit doel voordraagt.
Voor vertegenwoordigers van de doelen is het mogelijk om tijdens de markt op zaterdag 7 september gebruik te maken van een stand om iets te presenteren van hun werk en om in contact te komen met de marktbezoekers.
Tot uiterlijk 7 mei 2019 kunt u (bij voorkeur per e-mail een voordracht doen: secr.diaconie@pgmonnickendam.nl).
Lukt het niet via e-mail dan kan het ook via de post: Diaconie PGM, p/a  Graaf Willemlaan 1, 1141 XA of in het postvak van de diaconie in de hal van de Opstandingskerk.
Wilt u bij uw opgave in ieder geval de volgende gegevens vermelden:
- Naam en plaats goede doel
- Contactgegevens goede doel (e-mailadres, telefoonnummer en website)
- ANBI-registratie
- IBAN-bankrekeningnummer.
- Contactgegevens aanmelder (e-mailadres en telefoonnummer)

Voedselbank

Elke tweede zondag van de maand worden producten ingezameld voor de voedselbank. Voor aanvang van de ochtend- en avonddienst kunt u hiervoor producten inleveren zoals: koffie, thee, rijst, pasta, pastasaus, soep (pak of blik), vruchtensap, babyvoeding, toiletpapier, shampoo, tandpasta. De ingezamelde producten worden door de diaconie naar de Voedselbank Purmerend gebracht. Ook zorgt de diaconie voor de bezorging van een aantal pakketten in Monnickendam.

Bloemenfonds

Het bloemenfonds zorgt voor de bloemen die zondags in de kerk staan. Deze bloemen gaan iedere zondag met een groet van de gemeente naar een gemeentelid. Een team uit de gemeente draagt hier zorg voor. Speciale bloemenkaartjes met de tekst ‘een groet van de gemeente’ liggen in de kerk.

Alie Kools        contactpersoon       654672

Stichting Samen Eten

Samen Eten - voor jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, voor kerkelijken en buitenkerkelijken, kortom voor iedereen die daar behoefte aan heeft - is een van oorsprong Luthers initiatief. Nu wordt het opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de gezamenlijke kerken te Monnickendam en Humanitas. Elke tweede vrijdag van de maand wordt het georganiseerd in het Lutherse Clubhuis, Zuideinde 41. Omdat er een wachtlijst is, is aanmelding vooraf nodig; dit kan bij Els van der Lingen. Deelnemers die slecht ter been zijn kunnen opgehaald worden. De kosten zijn € 6,00 per maaltijd.

Els van der Lingen          coördinator en gastvrouw            651936    

Bazaar Opstandingskerk

Op het plein bij de Opstandingskerk vindt de eerste zaterdag in september de jaarlijkse bazaar/rommelmarkt plaats van 9.00 uur tot 14.00 uur. In de week daarvoor worden op zaterdag de spullen in heel Monnickendam en omgeving opgehaald. In de week die volgt wordt alles uitgezocht en gesorteerd. Tientallen vrijwilligers werken hieraan mee. Het is een geweldige stimulans voor de onderlinge saamhorigheid. De opbrengst komt ten goede aan kerkelijke, pastorale, diaconale en algemeen maatschappelijke doelen ver weg en dichtbij. Klik hier om de goede doelen van 2018 te bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wolly de Wit               contactpersoon            651016    

Cor Huisman             coördinator ophalen    651648

Stichting VluchtelingenWerk

De Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan en Noordwestholland (SV) zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in onze regio. Zij begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen. Vanaf het moment dat ze aankomen, tot ze volwaardig meedoen in onze samenleving.
De Protestantse Gemeente Monnickendam heeft regelmatig contact met de Stichting VluchtelingenWerk. De stichting weet ons te vinden als er hulp nodig is in financiële zin en ook bij praktische vragen. Eén van de diakenen is de vaste contactpersoon. De diaconie maakt jaarlijks een voorschot over naar de stichting. Dit bedrag is gelabeld voor het kunnen doen van kleine uitgaven ten behoeve van vluchtelingen in de gemeente Waterland, zoals bv. het vergoeden van fietsles, een busabonnement e.d.. Hierover wordt door de Stichting VluchtelingenWerk verantwoording afgelegd en zo nodig wordt het bedrag weer aangevuld.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website: www.vluchtelingenwerk.nl/noordwestholland.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype