zoomtext

Avonddiensten zijn er iedere zondag om 19.00 uur en worden meestal gevierd in de Opstandingskerk en in de zomer een aantal keren in de Lutherse Kerk. Hieronder een overzicht van bijzondere avonddiensten.

Brieffragmenten

Je wilt wat van je laten horen. Of vragen hoe het gaat. Je moet iets kwijt. Iets moois. Of je maakt je zorgen. Je wilt waarschuwen. Of bemoedigen. Je gaat ervoor zitten. Je kiest zorgvuldig je woorden. Je schrijft.
De oudste berichten over Jezus zijn brieven. Vooral de apostel Paulus kon er wat van! Van hem althans hebben we de meeste. En het rare is dat wie ze leest, zich vroeg of laat persoonlijk aangesproken voelt. Dat blijkt althans steeds weer te gebeuren. Aan rijk en arm, eenvoudige ziel en diepzinnig filosoof, want het is geen elitaire zaak. Wel komt een wat open geest van pas, al blijkt de inhoud ook door het spreekwoordelijke bord voor de kop heen te kunnen dringen.
Doorgaans is het niet heel zo’n brief, die je pakt. Het gaat meestal om bepaalde passages, fragmenten. Sommige daarvan spreken zeer velen bijna onmiddellijk aan, zoals het beroemde hoofdstuk 13 uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe, of het beroemde vers 28 uit hoofdstuk 3 van de brief aan de Galaten.

Wat de werking van het hierboven afgedrukte fragment in deze of gene ziel is geweest? Het bevat de verzen 4-7 uit hoofdstuk 7 van de brief aan de Romeinen.  In het Grieks, zoals heel het Nieuwe Testament, en afkomstig uit de Codex Claramontanus, een beroemd oud handschrift.
Deze zomer zullen op tien zondagavonden in de Lutherse kerk diverse voorgangers hun favoriete brieffragmenten uit de Bijbel met u delen. Wat betekenen die fragmenten oorspronkelijk? Wat is de huidige zeggingskracht ervan? En wat is voor hen persoonlijk het belang ervan geworden?
Zondagavond 19.00 uur in de Lutherse kerk: van harte welkom. 

Diensten van Lofprijzing en Gebed

In 5 avonddiensten van Lofprijzing en Gebed gaan we ook dit seizoen weer op weg met het jaarthema. Deze diensten worden voorbereid door de werkgroep in samenwerking met een van beide predikanten. We zingen liederen van Lofprijzing en Aanbidding. De liederen komen uit het Nieuwe Liedboek, als ook uit Opwekking en andere bundels. De diensten worden begeleid door de LPG-band.

Vieringen rondom Taizé en Iona

Enkele keren per jaar wordt een vesper gehouden vanuit de spiritualiteit van Taizé en Iona. De vespers worden gehouden in de Doopsgezinde Vermaning en voorbereid door een groep gemeenteleden.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype