zoomtext

Diensten Kerk naar Buiten

Regelmatig zijn er laagdrempelige kerkdiensten, zoals de Diensten met Belangstellenden en de jaarlijkse openluchtdienst op het Hemmeland. We hopen hiermee ook niet-regelmatige kerkbezoekers en mensen van buiten de kerk te bereiken.

Diensten met Belangstellenden in 2019:

13-01-2019                  ds. Peter van Dolderen
10-02-2019                  ds. Gert de Ruiter
10-03-2019                  ds. Martien Pettinga
14-04-2019                  ds. C. Staat
07-07-2019                  ds. Petra de Nooij,
                                      Openluchtdienst Hemmeland
08-09-2019                  ds. Eugène Baljet
13-10-2019                  ds. S. van Groningen
10-11-2019                  Remco Hakkert
 

    

                             

Diensten door de Raad van Kerken

De Raad van Kerken organiseert jaarlijks een aantal oecumenische ochtenddiensten, vespers en elke woensdagmiddag diensten in Swaensborch.

In januari is er een dienst rondom de eenheid van kerken, in de Veertigdagentijd doordeweekse vespers op de woensdagavond, op de eerste vrijdag in maart de Wereldgebedsdagviering en in september een vredesdienst. Deze diensten worden afwisselend in de diverse kerkgebouwen gehouden.

Zo mogelijk wordt jaarlijks een KiK-viering (Kind-in-Kerk) gehouden, een viering van school en kerk.

Overige diensten

Op de eerste zondag van februari wordt de dienst georganiseerd door ZWO. 
Op eerste Paasdag kan er openbare geloofsbelijdenis worden afgelegd.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij hen die zijn overleden; familieleden krijgen voor deze dienst een persoonlijke uitnodiging.

Op de avond vóór eerste Kerstdag is er in de Opstandingskerk een Kinderkerstnachtdienst; de Kerstnacht- en Kerstmorgendienst worden in de Grote Kerk gehouden.

Er zijn geen vastgestelde doopzondagen. Wilt u uw kind of uzelf laten dopen, dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Dit geldt ook voor een huwelijks- of een rouwdienst.

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype