zoomtext

Ochtendvieringen

Elke zondag is er om 10.00 uur een ochtenddienst in de Grote Kerk of  in de Opstandingskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door onze organisten en regelmatig verlenen muziekgroepen, koren en muzikale gemeenteleden (jonger en ouder) medewerking aan de dienst.

DANIËL tot aan Advent

In heftige tijden is bemoediging nodig. Het boek Daniël is verzetsliteratuur. In huidige vorm uitgegeven rond 165 voor Christus, ten tijde van de Makkabeese strijd (167-161 voor Christus). Bestaande verhalen over Daniël (hoofdstuk 2-6), eindigend met een visioen (hoofdstuk 7), alle geschreven in het Aramees, kregen actuele, over die oorlogstijd blikkende visoenen toegevoegd (hoofdstuk 8-12), plus een inleidend verhaal aan het begin (hoofdstuk 1:1-2:4a), alle geschreven in het Hebreeuws. Verbindende vraag:  Hoe blijf ik standvastig onder zware omstandigheden, als ik te lijden heb door mijn trouw aan de God van Israël? Het lezen van Daniël gaf moed. Wat gaan we de komende tijd lezen?  Een overzicht:

Oktober
13          Daniël 1               Daniël en vrienden weigeren onrein voedsel
20          Daniël 2               Daniël legt de droom uit van het grote beeld
27          Daniël 3               Gered uit de brandende oven

November
03          Daniël 4               Nebukadnezar eet gras, zoals een rund
10          Daniël 5               Mene, mene, tekel ufarsin
17          Daniël 6               In de leeuwenkuil
24          Daniël 12: 1-4     Wie in het boek geschreven staan worden gered.

Wat is de actualiteit van dit boek? Dat op één thema vast te leggen, doet de inhoud zeer tekort. Een rode lijn is zeker: in een daaraan vreemde en soms vijandige omgeving en cultuur durven zijn wat je bent: een kind van de God van Israël. 

Crèche

Tijdens de morgendiensten is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. De kinderen gaan samen met de verzorgers spelen, knutselen of lezen.

Kinderkerk

Tijdens de morgendienst gaan de kinderen vóór de Schriftlezing naar de kinderkerk. Daar bidden we samen en luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal. De verwerking daarvan kan een knutselwerkje of een tekening zijn, maar ook een quiz of een spel. Ook collecteren we tijdens de nevendienst voor een goed doel. Vóór de zegen komen de kinderen weer terug in de kerkruimte. We streven ernaar de kinderen actief te betrekken bij de kerkdiensten.

Er zijn twee groepen: kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar.

Tienerdienst

Eens in de veertien dagen, parallel aan de ochtenddienst, is er in de Opstandingskerk of in de Grote Kerk een dienst voor tieners van 12 tot 15 jaar. We praten over geloof en alles wat je verder bezighoudt. Een plaats om veel van elkaar te leren en jezelf te zijn. In de agenda kan je zien op welke zondagen er tienerdienst is.

Koffiedrinken na de dienst

Na afloop van iedere ochtenddienst is in beide kerken gelegenheid om elkaar te ontmoeten; er wordt koffie, thee en limonade geschonken. In de Opstandingskerk wordt dit verzorgd door een koffiegroep en in de Grote Kerk door het kostersechtpaar.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype