zoomtext

Ochtendvieringen

Elke zondag is er om 10.00 uur een ochtenddienst in de Grote Kerk of  in de Opstandingskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door onze organisten en regelmatig verlenen muziekgroepen, koren en muzikale gemeenteleden (jonger en ouder) medewerking aan de dienst.

De handelingen van de Apostelen

Van Pinksteren tot ruim in september lezen we uit Handelingen.
De apostel heeft de oversteek gemaakt naar Europa! Zijn reis daar krijgt een voorlopig hoogtepunt in Athene. Daar houdt hij zijn beroemd geworden toespraak op de Areopagus. Nauwelijks teruggekeerd in Antiochië, begint Paulus voor de 3e keer aan een ‘zendingsreis’ (zie vanaf 18 vers 23v). Paulus stuit ondermeer op gelovigen, die ‘het laatste goede nieuws’ nog niet hebben vernomen, maar nog geheel in de sfeer van Johannes de Doper verkeren!
Een overzicht van dit deel van Handelingen:

16: 11-40            In Filippi: Lydia , de waarzeggende slavin, in de gevangenis,
                            de gevangenbewaarder, ‘we zijn Romeinse burgers’
17: 1-10a            Thessalonika: tegen de keizer? Opschudding
17: 10b-15          Berea: ‘dagelijks nagaan van de Schrift’
17: 16-34            Op de Areopagus
18: 1-17              Te Korinthe; voor Gallio gebracht
18: 18-23            Paulus naar het Oosten
18: 24 – 19:7      Apollos en de doop van Johannes: bijscholing
19: 8-12              Te Efeze, prediking, wonderen: ‘de zweetdoeken van zijn
                             lichaam’
19: 13-20            De zonen van Sceva; boeken vol toverkunsten verbrand

In de maand augustus lezen we in de zondagmorgendiensten van 18 en 25 augustus enkele passages uit dit gedeelte..

Crèche

Tijdens de morgendiensten is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. De kinderen gaan samen met de verzorgers spelen, knutselen of lezen.

Kinderkerk

Tijdens de morgendienst gaan de kinderen vóór de Schriftlezing naar de kinderkerk. Daar bidden we samen en luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal. De verwerking daarvan kan een knutselwerkje of een tekening zijn, maar ook een quiz of een spel. Ook collecteren we tijdens de nevendienst voor een goed doel. Vóór de zegen komen de kinderen weer terug in de kerkruimte. We streven ernaar de kinderen actief te betrekken bij de kerkdiensten.

Er zijn twee groepen: kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar.

Tienerdienst

Eens in de veertien dagen, parallel aan de ochtenddienst, is er in de Opstandingskerk of in de Grote Kerk een dienst voor tieners van 12 tot 15 jaar. We praten over geloof en alles wat je verder bezighoudt. Een plaats om veel van elkaar te leren en jezelf te zijn. In de agenda kan je zien op welke zondagen er tienerdienst is.

Koffiedrinken na de dienst

Na afloop van iedere ochtenddienst is in beide kerken gelegenheid om elkaar te ontmoeten; er wordt koffie, thee en limonade geschonken. In de Opstandingskerk wordt dit verzorgd door een koffiegroep en in de Grote Kerk door het kostersechtpaar.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype