zoomtext

Ochtendvieringen

Elke zondag is er om 10.00 uur een ochtenddienst in de Grote Kerk of  in de Opstandingskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door onze organisten en regelmatig verlenen muziekgroepen, koren en muzikale gemeenteleden (jonger en ouder) medewerking aan de dienst.

De handelingen van de Apostelen

Van Pinksteren tot ruim in september lezen we uit Handelingen. We bevinden ons bij het lezen nog in de eerste gedeelten: we hoorden Petrus’ Pinkster-toespraak, van het gedeelde bezit in de eerste gemeente, de horrorstory over Ananias en Safira, en gaan nog de reactie lezen van de grote Gamaliel op de onstuitbare groei van de christenen. Tot zover speelt alles zich af in Jeruzalem, maar het nieuws over Jezus zoekt zijn weg naar buiten, de wereld in en vindt geloof en verbreidt de Kerk. Hieronder een overzicht.
2:1 – 5:42           De begintijd in Jeruzalem
2: 1-41                 Getuigenis aan Israel > Petrus’ toespraak
2: 42-47               De eerste gemeente: één
3:1 – 4:31            Genezing kreupele / betekenis van het gebed
4: 32-35               De eerste gemeente: gedeeld bezit
4: 36 – 5:11         Eerste kras: Ananias en Safira
5: 12-16               De eerste gemeente: onstuitbare kracht
5: 17-42               Gamaliel: het heeft geen zin tegen God te strijden


6:1 – 9:30           Eerste stadium van de uitbreiding van de Kerk
6: 1-7                   De aanstelling van de zeven
6:8 – 8:3              Dood Stefanus (toespraak) / de eerste vervolging
8: 4-25                 Het evangelie in Samaria > Simon de tovenaar
8: 25-40               Filippus en de Ethiopiër
9: 1-30                 De bekering van Saulus / in de kring
In de diensten van 30 juni en 14 juli lezen we passages over dat eerste stadium van de uitbreiding: eerst over het evangelie in Samaria en de merkwaardige figuur van Simon de Tovenaar, vervolgens over de rigoureuze wijze waarop God Saulus, de latere apostel Paulus in de kraag vat.

Crèche

Tijdens de morgendiensten is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas. De kinderen gaan samen met de verzorgers spelen, knutselen of lezen.

Kinderkerk

Tijdens de morgendienst gaan de kinderen vóór de Schriftlezing naar de kinderkerk. Daar bidden we samen en luisteren de kinderen naar een bijbelverhaal. De verwerking daarvan kan een knutselwerkje of een tekening zijn, maar ook een quiz of een spel. Ook collecteren we tijdens de nevendienst voor een goed doel. Vóór de zegen komen de kinderen weer terug in de kerkruimte. We streven ernaar de kinderen actief te betrekken bij de kerkdiensten.

Er zijn twee groepen: kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar.

Tienerdienst

Eens in de veertien dagen, parallel aan de ochtenddienst, is er in de Opstandingskerk of in de Grote Kerk een dienst voor tieners van 12 tot 15 jaar. We praten over geloof en alles wat je verder bezighoudt. Een plaats om veel van elkaar te leren en jezelf te zijn. In de agenda kan je zien op welke zondagen er tienerdienst is.

Koffiedrinken na de dienst

Na afloop van iedere ochtenddienst is in beide kerken gelegenheid om elkaar te ontmoeten; er wordt koffie, thee en limonade geschonken. In de Opstandingskerk wordt dit verzorgd door een koffiegroep en in de Grote Kerk door het kostersechtpaar.

 

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype