zoomtext

Nieuwsberichten:

- Actie Kerkbalans 2022
- Kerkdiensten tijdens de lockdown
- Eindejaarscollecte 2021
- Kloosterweekend 2022
- Cantorij PGM
- Inzameling voedselbank
- Digitale collecte

- Vieringen Swaensborch
- Hulp gevraagd

Actie Kerkbalans-2022 van start gegaan!

Met de Actie Kerkbalans-2021 werd een prima resultaat behaald. Dankzij U, die, ieder naar vermogen uw gemeente het werken mogelijk maakt. Maar nu de actualiteit: Actie Kerkbalans-2022 is van start gegaan! Officieel in het hele land vanaf 15 januari. Dat betekent dat u deze week de enveloppe bezorgd krijgt. En dat bezorgen doet ‘een leger van wel 40 bezorgers’. In weer en wind gaan zij op pad om de enveloppen te bezorgen èn weer bij u op te halen. Stelt u hen dus alstublieft niet teleur, zij gaan voor uw gemeente op pad en hun beloning is uw beloning voor de gemeente: uw bijdrage over 2022 voor de Actie Kerkbalans!
Het zij hier nog eens gezegd: de opbrengst van de Actie Kerkbalans komt volledig ten goede aan de kerkelijke activiteiten: predikant, voorgangers, kerkmusicus, de Eredienst, jeugd- en jongerenwerk, het pastoraat en al hetgeen de PGM verder tot uw gemeente maakt. In financiële zin is de Actie Kerkbalans dus de drager van al die activiteiten.

Belangrijke informatie:
De organisatie van ‘brengen en halen’ ligt bij Jan Heslinga, heeft u hierover vragen, bel dan 652094. Hij heeft dus de contacten met de bezorgers.
Riet Willig houdt zicht op de betalingen en alles wat daarmee te maken heeft, tel. 0653866104.
Kees Ampt is de penningmeester van de PGM, dus uiteraard nauw betrokken. Wilt u bijvoorbeeld in het vervolg uw jaarlijkse bijdrage via een schenkingsovereenkomst regelen, bel dan 653795. Schenkingsovereenkomst: aanbevolen!

De inhoud van de envelop die u ontvangt geeft de nodige informatie en voor nadere vragen zie dus voornoemde leden van het ‘Team Actie Kerkbalans’. Overigens treffen de nieuw ingekomen en degenen die 18 jaar zijn geworden een aparte brief in de enveloppe.
En nu is de daad aan U: Actie Kerkbalans-2021 was succesvol, helpt U dit tenminste te evenaren in 2022! 

Kerkdiensten tijdens de lockdown

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Monnickendam heeft vanwege de nieuwe lockdown besloten om vanaf 19-12-2021 de kerkdiensten alleen nog digitaal te houden. Deze diensten zullen rechtstreeks door omroep PIM worden uitgezonden (Ziggo kanaal 36 / KPN kanaal 1442 Telfort / XS4all kanaal 328 / T-Mobile Thuis kanaal 818).
Op de volgende momenten kunt u de diensten volgen:

Eindejaarscollecte 2021

Gecollecteerd wordt er in onze diensten, ’s morgens en ’s avonds. Voor de goede doelen en voor het werk van onze gemeente. 'Geven' is een belangrijk Bijbels thema! Dus dat past wel en het is ook hard nodig. Die collectes over het hele jaar worden met een uitroepteken besloten: de traditionele Eindejaarscollecte!
De Eindejaarscollecte bepaalt ons nog eens bij het werk van onze kerk. De opbrengst is dan ook geheel bestemd voor het werk van onze gemeente: de diensten, het jeugd- en jongerenwerk, het pastoraat, de bijbelstudies en nog zoveel activiteiten en bijeenkomsten. Door een jaar lang corona-pandemie is, begrijpelijk natuurlijk, ook de opbrengst van de collecten minder dan anders. Daarom is deze Eindejaarscollecte een extra goede gelegenheid uw gemeente nog eens de helpende hand te bieden!
En: voor hen die de diensten via de media volgen, zoals via omroep PIM of per kabel naar Swaensborch: een mooie gelegenheid ook een keer aan de collecte deel te nemen, en dan meteen maar voor het hele jaar!
De Eindejaarscollecte vindt niet plaats tijdens de eredienst maar u ontvangt daarvoor een schriftelijk verzoek. De betreffende enveloppen liggen voor u gereed na de ochtenddienst van zondag 12 december a.s. in de Opstandingskerk. En aangezien niet iedereen zondags de dienst zal bezoeken, zou het fijn zijn als u (die er wel zal zijn) een stapeltje enveloppen meeneemt en bij u in de buurt wilt bezorgen. Alvast dank!

Kortom: laat de Eindejaarscollecte een succes worden, uw gemeente heeft het meer dan nodig!
Eindejaarscollecte: “ Goed besluit van het oude jaar!”
                                                                                             Team Eindejaarscollecte

Kloosterweekend 2022

Het is inmiddels al weer even geleden dat er een kloosterweekend georganiseerd werd. Als alles meezit m.b.t. RIVM/Coronamaatregelen zullen we volgend jaar wederom een kloosterweekend kunnen organiseren in de Sint Andriesabdij in Zevenkerken (bij Brugge).
Van vrijdag- 28 januari t/m zondagmiddag 30 januari 2022 is het kloosterweekend en beleven we het kloosterleven van Benedictijner monniken: een ontmoeting met monniken van verschillende generaties en achtergronden, met uiteenlopende karakters en activiteiten.
We bidden, zingen, praten en eten met de monniken samen. Er is een thema, dat als een rode draad door het kloosterweekend loopt. De kosten bedragen ca. € 50,00 p.p. per dag (incl. maaltijden). Voor het meerijden wordt een vergoeding voor de benzinekosten gevraagd. Er is plaats voor maar liefst 21 deelnemers.
Je kunt je opgeven via a.noordijk@protestantsekerk.nl.
Meer informatie: ds. Alexander Noordijk 

Nieuwe leden voor de Cantorij PGM gezocht

De Cantorij PGM is een enthousiast koor met 18 leden onder leiding van Wim Dijkstra. Ongeveer 7 à 8 keer per jaar werken wij mee aan de Kerkdienst. En in de maand December "Lessons & Carols".
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is van harte welkom, maar in het bijzonder bassen en tenoren.
Kom geheel vrijblijvend een paar keer luisteren/meezingen of sfeer proeven. Wij repeteren iedere dinsdag van 17.45 tot 18.45 in de Opstandingskerk.
Voor inlichtingen:
Frank - 0299-654158 of Alie - 0299-654672

Inzameling voedselbank

De maandelijkse inzameling voor de Voedselbank Waterland wordt in het tweede weekend van de maand gehouden. Levensmiddelen en verzorgingsproducten kunnen op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur worden afgeven bij de hoofdingang van de Opstandingskerk aan de Graaf Willemlaan 1-3 Monnickendam en op zondag voorafgaand aan de kerkdienst. Nieuw vanaf heden is ook de inzameling van uw oude mobieltjes voor de Stichting Opkikker. Daarnaast kunt u ook uw oude brillen, kaarten en postzegels inleveren.
Ook wordt er weer ingezameld op de tweede zondag van de maand tijdens de kerkdiensten 

Digitale collecte

Wanneer u thuis de kerkdienst via Omroep PIM volgt is het mogelijk om digitaal een bijdrage te leveren aan de collecte via het platform: www.kerkbijdrage.nl.
Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn waarbij u via iDEAL een bijdrage kunt geven. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor de collecte. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel. U vindt de bestemming van de diaconale collecte in de rubriek Diaconie.

Woensdagmiddagvieringen in Swaensborch

Onder normale omstandigheden wordt elke woensdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst gehouden in Swaensborch. Dit is nu niet mogelijk. In plaats daarvan zal er om de week vanuit de Opstandingskerk een rechtstreekse dienst naar Swaensborch worden uitgezonden door Omroep Pim.
Om de week is er een uitzending op woensdagmiddag.
Omroep Pim: Ziggo-kanaal 36 / KPN-kanaal 1442 / Telfort/XS4all kanaal 328
T-Mobile Thuis kanaal 818 / via internet: tv.omroep-pim.nl/live stream

Hulp gevraagd

Bezoekteam wijk 2/4
Het bezoekteam is op zoek naar vrijwilligers die oudere gemeenteleden willen bezoeken of bellen in onze wijk. Zou u bijvoorbeeld 5 gemeenteleden willen bezoeken/bellen die jarig, ziek of eenzaam zijn? Of wenst u zelf contact met een contactpersoon van ons bezoekteam? Laat het ons weten. De contacten zijn conform de coronaregels van het RIVM.
Bel: Marion 06-23126588 of Lieske 0299-652544

Beeld en Geluid
Wegens het vertrek van enkele medewerkers is het team van Beeld en Geluid dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het team willen versterken. Het gaat om het bedienen van de beeld en/of geluidsinstallatie tijdens de kerkdiensten en eventueel rouw- en trouwdiensten. Je hoeft geen verstand van deze techniek te hebben want alles valt te leren. Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie? Neem dan contact op met:  

Adrie van Lopik,coördinator Beeld & Geluid Grote Kerk; tel. 06-10749574
Gijs Rebel, coördinator Beeld & Geluid Opstandingskerk; tel. 06-10980940

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2022 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype