zoomtext

Nieuwsberichten:

- Kerkblad PG Monnickendam
- Informatie over de kerkdiensten
- 18/4 Kledingactie Mensen in Nood
- 40 dagentijd kalender
- Cultuurreis Noord-Duitsland
- Kloosterweekend
- Inzameling oude mobieltjes
- Hulp gevraagd

BELANGRIJK BERICHT OVER HET KERKBLAD: geef uw e-mailadres door!!

We weten niet welke beperkende adviezen en maartregelen van overheidswege de komende tijd op ons afkomen waardoor we het kerkblad wellicht niet meer kunnen drukken en verspreiden. Ook kan het zijn dat een te groot deel van onze vrijwilligers uitvalt. We hopen van harte dat het zover niet zal komen.
Maar mocht dit zich onverhoopt toch voordoen dan willen we het kerkblad digitaal verspreiden. Daarvoor hebben we dan wel uw e-mailadres nodig!
Wilt u uw naam en adres mailen naar fam.bark@kpnplanet.nl?

Ook al denkt of weet u dat uw e-mailadres bekend is, dan toch graag een apart mailtje (uitzoeken is in deze een te grote klus).
Zodra we de virus perikelen achter de rug hebben zullen we de e-mailadressen uit onze administratie verwijderen.

Geen kerkdiensten t/m 1 juni

ELKE ZONDAGMORGEN OM 10.00 UUR:
Oecumenische viering uitgezonden door Omroep Pim: Ziggo-kanaal 44 of KPN-kanaal 1442 of via internet: tv.omroep-pim.nl

Viering onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenten Monnickendam, Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam, de RK Parochie Monnickendam, de Doopsgezinde Gemeente en de Raden van Kerken

Door de rijksoverheid zijn maatregelen genomen die de verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk moeten tegengaan. De kerken in Nederland nemen deze maatregelen over, zo ook de Protestantse Kerk in Nederland. Het moderamen van de Protestantse Gemeente Monnickendam is voortdurend alert om deze maatregelen naar onze plaatselijke situatie te vertalen.
Op dit moment heeft het moderamen (dagelijks bestuur) de volgende beslissingen genomen betreffende de kerkdiensten:
- alle kerkdiensten tot en met 1 juni vervallen
- dit geldt zowel voor de ochtend- als de avonddiensten
- de veertigdagenvespers op woensdagavond zijn afgelast
- de woensdagmiddagvieringen in Swaensborch gaan niet door

Vanaf zondag 22 maart zal er op zondagmorgen een oecumenische viering vanuit Monnickendam worden uitgezonden door Omroep Pim. Aanvang 10.00 uur.
Dit zullen vieringen ‘zonder kerkgangers’ zijn, met alleen één of meer voorgangers en zo mogelijk een pianist/organist. De gemeente wordt van harte uitgenodigd om deze diensten thuis mee te vieren.

Kledingactie Mensen in Nood

De jaarlijkse kledingactie voor  Mensen in Nood in Waterland zal worden gehouden op zaterdag 18 April  2020.
In: Monnickendam - Ilpendam – Watergang -  Broek in Waterland - Uitdam & Zuiderwoude. Tussen  10.00 en 12.00 uur wordt huis aan huis kleding opgehaald  Wilt U deze datum alvast noteren?
Helpt u ook dit jaar weer mee en bewaar uw kleding voor Mensen in Nood ?! Ook dit jaar bezorgen wij weer huis aan huis kleding zakken.
Mensen in Nood Waterland heeft een eigen kledingdepot in Zuiderwoude waar wij het hele jaar kleding kunnen opslaan. Heeft u kleding voor Mensen in Nood dan kunt u met ons contact opnemen.
Mensen in Nood heeft voor het komend voorjaar, in samenwerking met hulporganisatie Cordaid, een nieuw goed doel uitgekozen. In Ethiopië is een groot tekort aan landbouw gereedschap, zaden en irrigatie. Tevens wordt er gewerkt aan een project voor schoon drinkwater en projecten voor waterputten en waterbassins. 

40 dagentijd kalender en paasgroeten 

Er zijn weer 40 dagentijd kalenders besteld. Deze zullen op zondag 1 maart worden uitgedeeld na afloop van de dienst.
De Protestantse Kerk en Kerk in Actie organiseren de paasgroetenactie om gedetineerden in Nederland en Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten een bemoedigende groet te sturen met Pasen. Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Het is belangrijk dat ´buiten´ naar ´binnen´ komt, het is de verbindingslijn van de kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de opdracht om om te zien naar gevangenen.”  Op zondag 15 maart kunt u een kaart schrijven voor een gedetineerde. De diaconie zorgt ervoor dat de kaarten weer bij PKN komen waarna de kaarten door PKN verzonden worden naar diverse gevangenissen.

Cultuurreis Noord-Duitsland

Met elkaar op reis gaan: dat behoort tot de goede Waterlandse tradities. Een gezellige groep, deskundige reisleiding, mooie steden en dorpen: dat zijn enkele ingrediënten van deze reizen. De zesdaagse busreis die we nu aankondigen heeft daarbij nog iets extra’s: Eén van de reisleiders is Wim Dijkstra, de enthousiaste vaste organist van de Grote Kerk van Monnickendam. Hij weet veel van orgels, orgelmuziek, kan daar zeer onderhoudend over vertellen en zal tijdens de reis ook enkele orgels bespelen, speciaal voor de groep. Het wordt daarmee een reis met tal van muzikale, cultuurhistorische en kerkhistorische accenten.
Voor elk wat wils: wie gewoon een weekje op vakantie wil, op eigen houtje een stad wil verkennen of wil kennismaken met de lokale cafés, kan ook volop aan zijn of haar trekken komen!
Op deze reis bezoeken we in elk geval de beroemde Noord Duitse steden Bremen en Hamburg en enkele kleinere steden en dorpen in Noord-Duitsland.
De reisperiode is maandag 14 september tot en met zaterdag 19 september 2020; de reisleiding bestaat uit Wim Dijkstra, Henny van Geemen en ds. Martien Pettinga. Een uitgewerkt programma is er nog niet, ook de reissom is nog niet bekend. Als u zich opgeeft is dat onder voorbehoud; u zit nergens aan vast.
Hebt u interesse, geef u dan op bij mevrouw Henny van Geemen, tel. 06-53404907 / 0299-651390 / e-mail t.van.geemen1@kpnplanet.nl

Kloosterweekend

Met uiteindelijk 25 mensen waren we dit jaar te gast in de Sint Andriesabdij Zevenkerken in België, al meer dan twintig jaar een vast en gastvrij adres voor een weekend ontmoeting en bezinning. Kort geleden is opnieuw een oude broeder gestorven, waardoor de kloostergemeenschap nu nog uit 15 monniken bestaat. Men is altijd blij om ons weer te zien en die blijdschap is wederzijds. Het thema dit jaar was ‘Inspirerende geloofsvoorbeelden op onze levensweg’.
We zijn gewend om meteen ook een nieuw weekend in de abdijagenda te laten vastleggen, want die loopt snel vol. Het volgende kloosterweekend is gepland van vrijdag 5 tot en met zondag 7 februari 2021.

Oude mobieltjes

U heeft vast nog wel een of meer oude mobiele telefoons in een la of kast liggen. Deze worden ingezameld voor de Stichting Opkikker.
In Nederland worden de levens van 250.000 gezinnen op zijn kop gegooid door de ziekte van een kind. Jaarlijks worden 10.000 gezinnen getroffen met dit slechte nieuws. De Stichting kan deze kinderen een blijvende Opkikker bieden, een lichtpuntje die vanaf hun Opkikkerdag zal blijven branden en ze kracht geeft in moeilijke tijden! U vindt de inleverdoos voor de oude mobieltjes bij de grote ingang van de Opstandingskerk.

Hulp gevraagd

Beeld en Geluid

Wegens het vertrek van enkele medewerkers is het team van Beeld en Geluid dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het team willen versterken. Het gaat om het bedienen van de beeld en/of geluidsinstallatie tijdens de kerkdiensten en eventueel rouw- en trouwdiensten. Je hoeft geen verstand van deze techniek te hebben want alles valt te leren. Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie? Neem dan contact op met:  
Adrie van Lopik,coördinator Beeld & Geluid Grote Kerk; tel.0299-654642 of 06-10749574
Gijs Rebel, coördinator Beeld & Geluid Opstandingskerk; tel. 06-10980940

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype