zoomtext

Nieuwsberichten:

- Tuinonderhoud Opstandingskerk
- Vieringen Swaensborch

- Informatie over de kerkdiensten
- Digitaal collecteren
- Hulp gevraagd

Tuinonderhoud Opstandingskerk

Voor het onderhoud van de tuin rondom de Opstandingskerk en de woning zijn we op zoek naar vrijwilligers. Elke eerste zaterdag van de maand gaan we aan de slag om de tuin en het erf van de kerk en de woning te onderhouden. Wie het leuk vindt om de handen uit de mouwen te steken is van harte welkom om te komen helpen. De eerste keer is op zaterdag 6 juni. We beginnen om 9:30 uur. Aanmelden mag, maar hoeft niet. Het is uiteraard ook prima als je voor een enkele keer komt helpen wanneer je niet elke maand in de gelegenheid bent.

Woensdagmiddagvieringen in Swaensborch

Onder normale omstandigheden wordt elke woensdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst gehouden in Swaensborch. Dit is nu niet mogelijk. In plaats daarvan zal er op enkele woensdagmiddagen vanuit de Opstandingskerk een rechtstreekse dienst naar Swaensborch worden uitgezonden, eveneens door Omroep Pim. In deze vieringen gaat ds. Hanneke Keur voor; Gerda Zandstra bespeelt de piano: twee voor de bewoners vertrouwde gezichten.
Er zijn uitzendingen op woensdagmiddag 29 april, 13 mei en 27 mei.
Omroep Pim: Ziggo-kanaal 44 / KPN-kanaal 1442 / Telfort/XS4all kanaal 328
T-Mobile Thuis kanaal 818 / via internet: tv.omroep-pim.nl/live stream

Geen kerkdiensten t/m 1 juni

ELKE ZONDAGMORGEN OM 10.00 UUR:
Oecumenische viering uitgezonden door Omroep Pim
Ziggo-kanaal 44 / KPN-kanaal 1442 / Telfort/XS4all kanaal 328
T-Mobile Thuis kanaal 818 / via internet: tv.omroep-pim.nl/live stream

Viering onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenten Monnickendam, Broek in Waterland en Zuiderwoude-Uitdam, de RK Parochie Monnickendam, de Doopsgezinde Gemeente en de Raden van Kerken

Digitaal collecteren vanaf zondag 12 april

In de periode dat er drie weken geen kerkdiensten zouden zijn, heeft de diaconie besloten de doelen die op het collecterooster staan uit eigen middelen te voldoen. Omdat inmiddels de periode verlengd is tot 1 juni hebben we binnen de diaconie van Monnickendam gekeken naar alternatieve manieren van collecteren. We ervaren namelijk altijd uw betrokkenheid bij de diaconale doelen en we willen u graag betrokken houden. Zeker in een tijd waarin we meer moeite moeten doen om contact met elkaar te hebben. Vanaf de paasdienst op zondag 12 april introduceren we een digitale vorm van collecteren via het platform: kerkbijdrage.nl.

Wekelijks zullen hier de collectes beschikbaar zijn met een toelichting waarbij u via iDEAL een bijdrage kunt geven. Uiteraard is het ook mogelijk om uw gift over te maken op de eigen bankrekening van de diaconie NL 89 RABO 0354055437 onder vermelding van de naam het doel. Het is mogelijk om t/m zaterdag uw bijdrage over te maken voor de collecte. Elke zondag is de start voor het nieuwe doel.
Tijdens de oecumenische vieringen worden de diaconale collectes gezamenlijk met Broek in Waterland en Zuiderwoude georganiseerd. De tweede collecte via kerkbijdrage.nl is bestemd voor de Raad van Kerken Waterland.

https://www.kerkbijdrage.nl/kerk/protestantse-gemeente-monnickendam

Hulp gevraagd

Beeld en Geluid
Wegens het vertrek van enkele medewerkers is het team van Beeld en Geluid dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het team willen versterken. Het gaat om het bedienen van de beeld en/of geluidsinstallatie tijdens de kerkdiensten en eventueel rouw- en trouwdiensten. Je hoeft geen verstand van deze techniek te hebben want alles valt te leren. Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie? Neem dan contact op met:  

Adrie van Lopik,coördinator Beeld & Geluid Grote Kerk; tel.0299-654642 of 06-10749574
Gijs Rebel, coördinator Beeld & Geluid Opstandingskerk; tel. 06-10980940

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype