Afvaardiging Raad van Kerken

In de Raad van Kerken van Monnickendam werken drie kerken samen: de Rooms-katholieke parochie (RK), de Protestantse gemeente (PG) en de Doopsgezinde gemeente (DG). De Raad van Kerken bevordert de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken en houdt zich bezig met contact met de scholen, vespers en andere zaken op oecumenisch gebied. Per oktober a.s. ontstaat er een vacature voor een afgevaardigde vanuit de Protestantse gemeente. Heeft u interesse om onze gemeente te vertegenwoordigen in de raad, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. Voor meer informatie over de activiteiten van de Raad van Kerken kunt u contact opnemen met ds. Alexander Noordijk.

e-mail: scriba.kerkenraad@pgmonnickendam.nl
terug