zoomtext

In deze ochtenddienst in de Grote Kerk zal ds. Martien Pettinga voorgaan. Twee lezingen deze morgen, die ons beide afzonderlijk én in hun samenhang, veel te zeggen hebben: Ezechiël 33, 7-11 en Mattheüs 18, 15-20. Woorden van de Heer die misschien in letterlijke zin niet altijd in de praktijk toe te passen zijn, maar die wel een richting aangeven van denken en met elkaar omgaan.
Wim Dijkstra en de cantorij zijn er deze morgen weer om stem te geven aan de liederen, die we helaas nog niet in samenzang kunnen aanheffen.

Klik hier voor de liturgie

Klik hier om een bijdrage te leveren aan de collecte

Collectedoel: Kerk in Actie - Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven
In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal. James Neindow (24) geeft les in een van deze dorpen. Hij komt iedere dag op de fiets, die hij van de kerk kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Waarom willen Suale en Mirjam zo graag leren lezen? Suale (32): “Dan kunnen mensen me niet zo makkelijk voor de gek houden.” Mirjam (27): “Ik wil de Bijbel lezen en leren over gezondheid.” Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u mee, zodat de Ghanese kerk meer mensen kan leren lezen?
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kerk Ghana, alfabetisering. Kijk op: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype