zoomtext

Deze zondag is – in de Opstandingskerk – ds. Burret Olde de voorganger. Hij is hier vaker geweest, als voorganger en in het verleden ook als gemeenteadviseur.

Klik hier om een bijdrage te leveren aan de collecte

Collectedoel: JOP Kliederkerk
Op zondag 13 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt Kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk september.
Kijk voor meer informatie op www.kliederkerk.nl

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype