zoomtext

Vredesdienst 27 september 2020

De Vredesdienst op 27 september zal dit jaar alleen online, dus via televisie of computer, te zien zijn en worden uitgezonden via Omroep PIM.
De dienst zal worden verzorgd door de pastors Marja van Gaalen, Henk Bak en Ds. Martien Pettinga. Aan de dienst zal muzikale medewerking verleend worden door organist Wim Dijkstra en de Cantorij PGM. Het thema van de dienst zal zijn: “Vrede verbindt verschillen”.

De collecte is deze morgen bestemd voor “De Schuilplaats”, het project van de familie Bak in Thailand. “De Schuilplaats” is een plek voor meisjes die uit de gedwongen prostitutie komen of anderszins seksueel misbruikt zijn. Door meisjes met dezelfde ervaringen samen te laten leven hebben zij een grotere kans op verwerking van hetgeen hen is overkomen. “De Schuilplaats” biedt hen een veilige woonplek, gezond voedsel en fatsoenlijke kleding, de mogelijkheid tot scholing, liefde en waardering, onderricht in zelfredzaamheid en nieuwe hoop voor de toekomst.
U kunt uw bijdrage storten op NL50 RABO 0310 7115 92 t.n.v. de Raad van Kerken Monnickendam.

Wij hopen dat velen weer online de dienst mee zullen beleven.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype