zoomtext

GEMEENTEAVOND OVER HET BEROEPINGSWERK 

Vanaf begin dit jaar is de beroepingscommissie (BC) van onze gemeente op zoek geweest naar een predikant. De uitdagingen rondom de uitbraak van het coronavirus hebben de BC er niet van weerhouden om met het beroepingswerk door te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de BC vorige maand unaniem een predikant aan de kerkenraad heeft voorgedragen.
Tijdens een ingelaste kerkenraadsvergadering van 1 oktober jl. heeft de kerkenraad een goed en prettig gesprek met een afvaardiging van de BC gevoerd. Er is gesproken over het beroepingswerk, de rapportage van de commissie en de voordracht van de predikant. De kerkenraad heeft haar dank uitgesproken voor het vele, goede en zorgvuldige werk dat de commissie voor de gemeente heeft verricht. Na goed onderling overleg heeft de kerkenraad aan het eind van de vergadering unaniem besloten om de voordracht van de beroepingscommissie over te nemen. Dit betekent dat de kerkenraad deze predikant aan de gemeente voordraagt. Dit zal gebeuren tijdens een gemeenteavond op donderdag 29 oktober om 20:00 uur in de Grote Kerk (*). Tijdens deze avond zal de voorgedragen predikant zichzelf voorstellen en kunt u hem vragen stellen. Na de pauze kunt u vragen stellen aan de beroepingscommissie en aan de kerkenraad. Aan het eind van de gemeenteavond zal er gestemd worden over de voordracht.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Vanwege de coronacrisis zijn er geen activiteiten rondom een jaarthema.

© 2020 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype