zoomtext

De tweede van de vier zondagen van de Adventstijd. Hebben de zondagen van de veertigdagentijd traditioneel ieder een eigen naam, in de Adventstijd is dat het geval bij de derde en vierde zondag: ‘Gaudete’ (verblijdt u!) en ‘Rorate Coeli’ (regent, hemelen!). Op de ‘naamloze’ tweede zondag komen we bijeen in de Opstandingskerk, lezen Maleachi 3: 1-4, Filippenzen 1: 1-11 en Lucas 3: 1-6. Ook vieren we deze morgen de Maaltijd van de Heer, op de wijze zoals in de Opstandingskerk gebruikelijk: lopend, een stoet op weg naar het heil. Niet moeilijk, en nog minder na de serie diensten over Exodus dit najaar, om daarbij allerlei Bijbelse beelden voor ogen te krijgen. Precies wat ook de bedoeling is: dat die mengen, die beelden en de gevoelens van jouw ziel. De viering blijft relatief kort. Daarna kan – niet moet – een ieder meedoen aan gesprek over het centrale Bijbelwoord van deze morgen.

Tweede zondag van Advent

Zingen voor de dienst
Lied       139d
Lied       598
Lied       439: 1.2

v.           Onze hulp is in de Naam van de HEER
a.           die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kyriëgebed met Kyriëzang         301k    

Een kind ontsteekt de tweede Adventskaars
TEKST
“Inwoners van Jeruzalem, maak het goede nieuws bekend! Klim een hoge berg op, zodat iedereen jullie kan horen. Aarzel niet, maar laat je stem duidelijk horen. Roep naar alle steden van Juda: ‘Jullie God is er! Kijk, daar is Hij, God, de machtige Heer, komt er aan!”  Jesaja 40: 9-10a

Lied 461  Wij wachten op de Koning
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk

Lezing   Maleachi 3: 1-4
Psalm 126: 1.3

Lezing  Filippenzen 1: 3-11
Lied 442

Lezing   Lucas 3: 1-6
Lied 463

Overdenking
Kerntekst als inleiding op de stilte
“Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn”
Stilte

Lied       103e
Gebeden: Voorbeden

Viering van de maaltijd van de Heer
Lied 451: 1.2.4
Tafelgebed
Onze Vader
Vredegroet
Lam Gods

Brood en Wijn
Liederen tijdens Brood en Wijn
Lied 117d
Taizé 143 Eat this bread
Lied 568a

Lied  435
Zegen
a. Amen

Inzameling van de gaven bij de uitgang
bestemd voor diaconie (1) en eigen gemeente (2)

 

 

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype