zoomtext

De eerste zondag van februari is de zondag van het Werelddiaconaat. Dat richt de blik naar buiten, zoals we van de diakenen zullen horen. Zij brengen met een korte maar krachtige presentatie dit belangrijke kerkenwerk voor het voetlicht. En de jongeren van World Servants bakken voor bij de koffie.

De lezingen uit de heilige Schrift zijn deze morgen Jeremia 1: 4-10, I Korinthe 12: 27-31a en Lucas 4: 21-30. Stuk voor stuk indrukwekkende passages. We mogen rekenen op de medewerking van de cantorij van onze gemeente, o.l.v. Wim Dijkstra.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype