zoomtext

In het vorige kerkblad kon u over de morgendienst al lezen: de jongeren van World Servants  ‘vieren met ons het geloof als werelddienaren.’  Daar zijn we blij mee.  Het leesrooster stelt voor deze zondag drie lezingen, stuk voor stuk zeer indrukwekkend: Jesaja 6: 1-8, de roeping van de profeet Jesaja (die je niet los kan zien van de daarbij meegegeven opdracht 9-13),  I Korinthe 15: 1-11, uit het fameuze hoofdstuk over de opstanding uit de dood,  en Lucas 5: 1-11, de roeping van de eerste leerlingen, verweven in het bericht over een wonderbare visvangst.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype