zoomtext

Voor ’t eerst sinds maanden weer een ochtenddienst in de Grote Kerk. Het is de vijfde zondag in de Veertig Dagen, vanouds zondag ‘Judica’ genoemd, kerklatijn voor ‘Verschaf mij recht, o God’, ontleend aan de Psalm van deze zondag, Psalm 43. In dit Lucasjaar is de hoofdlezing Lucas 20, 9-19, een gelijkenis over een wijngaard, die afloopt met veel spanning rondom Jezus. Uit de Profeten lezen we Jesaja 58, 6-10 en uit de Brieven Filippenzen 3, 7-14.
Zoals steeds in deze periode van het kerkelijk jaar krijgen de Tien Woorden een plaats in de liturgie en hebben de kinderen een belangrijke rol rondom de kaarsen en het lezen van een tekst.

Liturgie Zondag 7 april 2019

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
zondag ‘Judica’ (‘Verschaf mij recht’)

Inleidend orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom - Moment van stilte
Openingslied 213 : 1 en 2
Bemoediging
Vervolg openingslied 213 : 5
Gebed van verootmoediging
Lied 547 : 1 en 2
Woord van genade
Gezongen Tien Woorden Lied 310

RONDOM HET WOORD
Groet en Gebed bij opening Schriften
Kinderen nemen het licht mee naar de Kinderkerk
Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 58, 6-10
Lied (psalm van de zondag) 43 : 1, 3 en 4
Lezing uit de Brieven Filippenzen 3, 7-14
Lied 544 : 1, 2 en 3
Lezing uit het Evangelie Lucas 20, 9-19
Lied 544 : 4 en 5

Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied 556 : 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden met Acclamatie 368d
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Stil gebed - Onze Vader

Collecte
1e  collecte: 40dagentijd collecte Kerk in Actie (Zending)
2e collecte: Voor eigen kerkgemeenschap

Een kaars wordt gedoofd
Lied 561 : 4
Een van de kinderen leest de tekst van de zondag:
Jesaja schrijft: Toen mijn vijanden mij pijn wilden doen, liet ik toe dat ze me op mijn rug sloegen. Toen ze me uitlachten en naar me spuugden, bleek ik ze aankijken.

Slotlied 870 : 1, 4, 6 en 7 (staande)
Zegen met gezongen Amen
Uitleidend orgelspel

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype