zoomtext

Op Paasmorgen luidt de klok van de Grote Kerk om ons uit te nodigen het grote feest van Pasen samen te vieren! Ook op deze morgen is de cantorij aanwezig om ons onder leiding van Wim Dijkstra te ondersteunen bij de zang. En zingen doen we op deze morgen!

Er klinkt een drietal lezingen, die elk een eigen licht laten vallen op het Paasmysterie: Jesaja 51, 9-11, Kolossenzen 3, 1-4 en Johannes 20,1-18. Het slotlied is ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ met de woorden van lied 634.

Met de kinderen zingen we een lied, dat ze in de kinderkerk hebben geleerd. Ook is er een moment dat ze de spaardoosjes met collectegeld kunnen legen; en in het koor van de kerk kunnen we na de dienst een kijkje nemen om de tijdlijn van Pasen te bekijken, die de kinderen de afgelopen weken zijn gegaan. Zo wordt de Paasmorgen een viering van jong en oud!

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: De weg van het gebed

Tien avonddiensten rondom het thema: De weg van het gebed. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype