zoomtext

Al de ‘derde zondag van Pasen’. Weer lezen we uit I Korinthe 15, het fameuze en aangrijpende hoofdstuk over de opstanding uit de dood. Nu de verzen 19-26. Ja, ‘t is voluit Paastijd.

Deze ochtend wordt er een collecte gehouden voor de kerken in Syrië. Naast de collecte is er bij de koffie na de dienst een lekkernij uit Syrië.Uiteraard is de opbrengst ook hiervan bestemd voor de noodlijdende en hulpgevende  kerken in Syrië.

Deze zondag is ook de afsluitende dag van voor ons land belangrijke momenten: koningsdag, de herdenking op 4 mei en dan 5 mei als dag van de viering van de vrijheid.

Terug naar agenda

Like & deel:

icon

Foto albums

Jaarthema

Jaarthema 2019-2020: In gesprek met Guido

Tien avonddiensten rondom het thema: De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vijf van deze diensten hebben de vorm van een leerdienst, met sobere liturgie en uitvoerige preek, de andere hebben de vorm van diensten van Lofprijzing en Gebed met uitbundige zangen, begeleid door de LPG-band en nieuwere vormen van gebed, stilte en ritueel.

© 2019 Kerkplein Monnickendam | Admin | Contact webmaster
Site by: Webhype